Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK SŁOMA"

Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polsce Cz. 2. Potencjał produkcyjny i perspektywy jego rozwoju


  Eksperci krajowi i zagraniczni prognozowali w połowie poprzedniej dekady, że Polska będzie potentatem europejskim w zakresie produkcji i eksportu bioetanolu. Biokomponent ten miał być dostarczany na rynek krajowy i UE. Niestety tak się nie stało. Mimo pewnych trudności, Polska z niewielką nadwyżką wykonała obligatoryjny wskaźnik wykorzystania paliw odnawialnych zalecany w dyrektywie 2003/30/EC, wynoszący 5,75 % (w ujęciu energetycznym) paliw ogółem w transporcie w 2010 r. Stało się tak jedynie za sprawą powiązania obligatoryjności realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych w poszczególnych latach z systemem kar naliczanych przez Urząd Regulacji Energetyki w przypadku przedsiębiorstw zobligowanych do realizacji NCW, które tego obowiązku nie wypełniły. Jednak realizacja wskaźnika opierała się głównie na biokomponentach zagranicznych. Sytuację w sektorach biopaliw transportowych może jeszcze bardziej skomplikować pojawienie się kolejnych sektorów biopaliw transportowych 2. generacji (np. bioetanol ligninocelulozowy). Wobec złożonego makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego, w jakim funkcjonuje sektor bioetanolu w Polsce, jego atrakcyjność zmniejszyła się z prawie 70 % przed kilkoma laty, kiedy to był sektorem atrakcyjnym, zaledwie do ok. 40 % w 2011 r., kiedy to stał się sektorem nieatrakcyjnym. Potencjał produkcyjny wytwórców bioetanolu i jego wykorzystanie Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a nawet przez kilka wieków, gorzelnie rolnicze stanowiły pewne i niezawodne źródło zaopatrzenia w etanol, potem w surówkę gorzelniczą (destylat rolniczy). Przed II wojną światową na terenie Polski funkcjonowało ok. 1200 małych gorzelni rolniczych. W końcu lat 80. ub. stulecia na terenie Polski zarejestrowanych było ok. 960 gorzelni rolniczych i kilka przemysłowych. Po urynkowieniu gospodarki gorzelnie przemysłowe zamknięto, szybko zaczęła się zmniejszać liczba gorzelni rolniczych, do ok. 100-150 obecnie. Po 2005 r. gorzelnie zaczęto modernizować, [...]

 Strona 1