Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ZIŃ"

Metody komputerowe stosowane przy kształtowaniu pola magnetycznego przewodnika z prądem DOI:10.15199/48.2019.01.31

Czytaj za darmo! »

Przy wyznaczaniu pętli histerezy różnicowej [1],[2],[3] pojawiła się potrzeba uzyskania jednorodnego pola magnetycznego na całej długości solenoidu. Natężenie pola magnetycznego cewki wyznaczane z prawa przepływu Ampera jest uśrednione dla całej długości cewki i nie uwzględnia niejednorodności na jej końcach. Do uzyskania jednorodnego pola można zastosować wiele technik, najczęściej jest to dodatkowe uzwojenie kompensacyjne na końcach solenoidu. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane sposoby analizowania pola magnetycznego oraz sposoby kształtowanie pola magnetycznego przewodnika z prądem, przy założeniu że średnica przewodnika jest mała w porównaniu z wymiarami zwojów. Pole wewnątrz solenoidu Do wyznaczenia rozkładu pola natężenia magnetycznego można zastosować prawo Biota-Savarta (1) dla pojedynczego zwoju, które zostało zastosowane w aplikacji arkuszowej. (1) 2 2 d 4π d sin 90 4π d r I l r H I l       Rys.1. Aplikacja arkuszowa zastosowana do obliczeń numerycznych po scałkowaniu: (2) 2 3 2 2 2 2 (R x ) H I R     gdzie: I - natężenie prądu, x - odległość od początku solenoidu, R - promień zwoju. Rys.2. Rozkład natężenia pola magnetycznego H wzdłuż osi solenoidu z kompensacją - powyżej i bez kompensacji - poniżej Rysunek 1 przedstawia wygląd aplikacji arkuszowej, z wybraną formułą w komórce G10, która zawiera zakodowane wyrażenie (2). Ta formuła wykorzystuje nazwy komórek przez to jest uniwersaln[...]

 Strona 1