Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maria Jaworska-Michałowska"

Wybrane metody zabezpieczenia obiektów istniejących przed destrukcyjnym działaniem wody

Czytaj za darmo! »

Wwiększości budynków istniejących wybudowanych wiele lat temu nie zaprojektowano izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w obecnym pojęciu. Część z nich ma takie zabezpieczenia, ale w tak zniszczonym stanie, że nie spełniają one swojej roli i nie zapobiegają penetracji wilgoci, zwłaszcza podciąganej w górę murów. Wilgoć przenikająca do materiałów i konstrukcji wywołuje zmiany w następstwie szkodliwych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także pogarsza właściwości termoizolacyjne przegród zewnętrznych. Kamień jako często stosowany materiał konstrukcyjny o zwartej, drobnokrystalicznej budowie, chłonie wodę w niewielkich ilościach.Wmurach tych wodą nasącza się zaprawa. Znaczna jednakże część materiałów budowlanych (np. cegła ceramiczna, wapienno- [...]

Ściana z oknami - współczesna reinterpretacja

Czytaj za darmo! »

Żórawski J., w swojej książce pt. O budowie formy architektonicznej, poruszył m.in. zagadnienia związane z uwzględnieniem oraz traktowaniem formy i tła na elewacji budynku. Projektanci mają świadomość, że obserwator "widzi formę na tle" i w związku z tym od zawsze, zgodnie z tą zasadą percepcji, komponowali fasadę.Wkatedrach gotyckich okno nie tyle było otworem, ile ciemnym tłem dla kamiennej koronki z pionowych, ostrołukowych i kolistych podziałów. Misternie wykonany detal z tego samego materiału co ściana, sprawiał wrażenie, jakby ażurowa siatka została nałożona na ciemne wnętrze. Zupełnie innych doznań dostarczają natomiast elewacje renesansowych willi. Czerń za oknami przestała być tłemdla koronkowo opracowanego kamienia. Otwory pojawiły się na fasadach jako jednoznaczne formy, silnie podkreślone przez rodzaj otaczającej je ramy, usytuowanej na tle. Można zatem uznać, że istnieją dwa różne sposoby rozwiązań kompozycyjnych. Jeden, w którym tłem dla formy jest ciemne wnętrze za oknem (fotografia 1) i drugi, w którym tłem dla otworu jest ściana budynku (fotografia 2). Konstrukcje szkieletowe tworzą również znakomitą kanwę dla architektury jako formy na tle ciemnego wnętrza. Z kolei tradycyjne konstrukcjemurowane z cegły, bloków betonowych, a także monolityczne z żelbetu nadają się doskonale do rozwiązań, w których tłem dla okna jest fasada. Efekt będzie zależał wówczas od odpowiedniego stosunku pomiędzy konturowaną płaszczyzną formy otworu a licemściany jako tła. Oba aspekty doskonale wyczuwał już Le Corbusier, tworząc pierwsze kurtynowe szklane fasady iA. Perrot, projektując ażurowe klatki żelbetowe wokół kościołów. Współczesny architekt niejednokrotnie czerpie inspir[...]

Metalowe perforowane osłony elewacyjne


  Wposzukiwaniu nowego wyrazu artystycznego fasady, architekci sięgnęli w ostatniej dekadzie po materiały metalowe, ale o innych niż dotychczas cechach. Są one wykonywane np. z blachy perforowanej i montowane jako osłony elewacyjne do konstrukcji przegrody klimatycznej. Tak zaprojektowane przegrody zewnętrzne mogą zmieniać swój estetyczny wyraz, a nawet charakter, w zależności od pory dnia, od stopnia natężenia promieniowania słonecznego, zastosowanej iluminacji itp. Ta specyficzna powierzchniowa ornamentyka ma oprócz walorów estetycznych swoje uzasadnienie użytkowe, związane z możliwością zapobiegania przegrzewaniu się pomieszczeń lub jego ograniczenia. Dodatkowo zamontowane osłony mogą sterować przepływem energii cieplnej. Niejednokrotnie uzupełniają rozwiązania przeszklonych fasad, tworząc wraz z nimi tzw. fasady wielowarstwowe [1]. Funkcje estetyczne Perforowanie metalowych fragmentów elewacji budynków stało się symbolem architektury XXI wieku. Przyciągają one wzrok obserwatorów dzięki spektakularnym efektom światłocieniowym, zwłaszcza kiedy obiekt zostaje oświetlony sztucznym światłem. Elementy konstrukcyjne przegród zewnętrznych imetalowawarstwa elewacyjna nie są ze sobą powiązane, awięc funkcjonują niezależnie. Dzięki zastosowaniu blach perforowanych na fasadachmożna osiągnąć następujące estetyczne efekty: - ujednolicenie materiałowe przegród zewnętrznych oraz zamaskowanie fasad nimi osłoniętych; - trójwymiarowość f[...]

 Strona 1