Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek St. Węglowski"

Tarciowa modyfikacja powierzchni


  Wybór materiału o ściśle określonej budowie strukturalnej i własnościach użytkowych jest głównym czynnikiem decydującym w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.W wielu przypadkach wymagania, jakie są stawiane powierzchni materiału, są różne od materiału rdzenia. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż często uszkodzenia wywołane zjawiskiem zmęczenia, zużycia ściernego lub korozji są inicjowane w warstwach wierzchnich materiału. Wśród powszechnie znanych metod pozwalających wytworzyć warstwy wierzchnie takie technologie spawalnicze, jak napawanie, natryskiwanie lub przetapianie wiązką laserową, są stosowane od lat. Nową metodą, do tej pory mało znaną w Polsce, jest technologia tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich z mieszaniem materiału (ang. Friction Modified Processing - FMP), która pozwala w kontrolowany sposób kształtować powierzchnie modyfikowaną zarówno pod względem budowy mikrostrukturalnej, jak i własności użytkowych. TECHNOLOGIA Metoda modyfikacji FMP wywodzi się z technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (ang. Friction Stir Welding - FSW), która została opatentowana w 1991 r. przez angielski instytut spawalnictwa (TWI). Proces modyfikacji polega na nagrzaniu i uplastycznieniu materiału w wyniku tarcia narzędzia z trzpieniem[...]

Czwarta rewolucja przemysłowa - o co chodzi? DOI:10.15199/24.2018.12.10


  Wprowadzenie. Od zarania dziejów obserwuje się rozwój rozwiązań technicznych, które mają ułatwić czło- wiekowi życie codzienne, ale również usprawnić produk- cję niezbędnych lub przydatnych człowiekowi produktów. W 1589 roku opracowano maszynę dziewiarską, która rozpoczęła rewolucje przemysłowe obserwowane do dnia dzisiejszego [1]. Pojęcie rewolucji przemysłowej odnosi się nie tylko do zmian w technikach wytwarzania, zmia- nie również ulegają preferencje klientów. To powoduje, że każda rewolucja przemysłowa wywiera wpływ na więk- szą cześć społeczeństwa tym bardziej jest to obserwowane w ciągu ostatnich lat, kiedy to wprowadzenie na rynek telefonu komórkowego, internetu i poczty elektronicznej pozwoliło ludziom na komunikację na masową skalę. Po- jęcie rewolucji przemysłowej po raz pierwszy zostało użyte przez francuskiego ekonomistę Jérôme-Adolphe Blanqui w książce Histoire de l›économie politique en Europe de- puis les anciens jusqu[...]

 Strona 1