Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK J. SADOWSKI"

Rozwój techniki wytwarzania cienkowarstwowych wnęk rezonansowych dla akceleratorów liniowych

Czytaj za darmo! »

Miedziane wnęki rezonansowe z kilkumilimetrową nadprzewodzącą warstwą niobu osadzoną na wewnętrznych ścianach dają nadzieję na rozwiązanie istotnych problemów, na które napotyka wytwarzanie i zastosowanie wnęk z litego niobu w akceleratorach liniowych. Stosowane dotychczas wnęki z litego niobu nie pozwalają w sposób powtarzalny uzyskiwać natężenia pola elektrycznego wyższego niż 40 MV/m. Główną przyczyną niepowodzeń jest niedoskonała struktura blachy niobowej powodująca lokalny zanik nadprzewodnictwa. Drugą przyczyną jest emisja elektronowa z chropowatej powierzchni wewnętrznej ścian w silnym polu elektrycznym. Proces osadzania z materiału o dużej czystości pozwala na uzyskanie warstwy o dużej czystości i gładkości powierzchni. Przez to pozwala uniknąć obu tych zjawisk w stopn[...]

Superconducting niobium layers reached by using vacuum arc technique in INFN-Roma Tor Vergata

Czytaj za darmo! »

Future particle accelerators for neutron spallation sources, tera-electron-volt accelerators (TESLA) and free electron lasers (FEL) will be based on superconducting RF structures which are now typically manufactured from solid niobium due to its pretty high critical temperature (Tc = 9.25K), high thermodynamic critical field (Hth = (1.6-105 A/m)2) and acceptable mechanical properties. Nevertheless, at high RF field, material defects cause local heating due to energy dissipation which often leads to thermal instabilities and make the resonating cavity quench. The first solution of this problem was proposed in CERN in the late 1980-ties which included magnetron sputtering niobium deposition on the inner surfaces of copper cavities [1]. The copper structure can absorb heat much m[...]

 Strona 1