Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szałański"

Powłoki poliuretanowe modyfikowane nanocząstkami krzemionki bezpostaciowej DOI:10.15199/62.2017.7.18


  Nanocząstki krzemionki spełniają korzystną rolę jako modyfikator powłok poliuretanowych. Spośród bogatej palety tego rodzaju wyrobów szczególne znaczenie mają powłoki ochronne, przykładem których są twarde i wytrzymałe mechanicznie powłoki poli(uretanowo-akrylowe) modyfikowane cząstkami SiO2, Al2O3 , TiO2 i CaCO3, stosowane jako zabezpieczenia w motoryzacji1), klasyczne powłoki elastomerowe jako materiały ochronne na drewno, papier, szkło i metale2, 3), antykorozyjne zabezpieczenia obwodów elektronicznych4) oraz membrany do rozdziału gazów5). Na szczególne zainteresowanie zasługują poliuretanowe biomateriały, zawierające elastyczne segmenty pochodzące od kaprolaktonodiolu, modyfikowane segmentami silseskwioksanów (POSS)6) oraz nanowłókna dla inżynierii tkankowej z nanocząstkami krzemionki wytwarzane techniką elektroprzędzenia7). Opisano również przydatność nanocząstek krzemianów z wbudowanymi związkami srebra do wytwarzania kompozytu typu IPN (poliuretan-poli(2-hydroksyetylometakrylan)) o właściwościach przeciwbakteryjnych, wykorzystywanego w opatrunkach ran tkanek miękkich8) i nanokompozytów wytwarzanych z biodegradowalnych poliuretanów poliwęglanowych z dodatkiem POSS jako implantów naczyń krwionośnych zapobiegających nadmiernej krzepliwości krwi9). Literatura w tym temacie jest bardzo bogata i dotyczy zarówno syntezy powłok zawierających ugrupowania Si-O generowane w wyniku hydrolizy np. aminoalkoksysilanów wprowadzanych do łańcuchów jonomerów poliuretanowych, wykorzystywanych np. jako składniki atramentów drukarskich10), jak i klasycznych powłok ochronnych na materiały ceramiczne11) wytwarzanych z udziałem prekursorów alkilosilanowych. Odpowiednio preparowane nanocząstki krzemionki mogą być też dodawane jako typowy napełniacz do wodorozcieńczalnych lakierów poliuretanowych przeznaczonych do zabezpieczania drewna przed wilgocią atmosferyczną12). Ogólnie wiadomo, że nanocząstki krzemionki obok innych napełniaczy, takich jak[...]

 Strona 1