Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Polakiewicz"

Corrosion experiments in closed H2O-CO 2 system, the problem of physicochemical stability DOI:10.15199/40.2015.11.5


  Corrosion problems of carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in oil and gas industry. The majority of corrosion and electrochemical tests in above mentioned media is conducted in autoclaves under elevated pressure. The corrosion process in such closed system leads to increased concentrations of soluble corrosion products, which is followed by the change of the conductivity and the acidity of the corrosive medium. This paper concerns effect of changes in physical-chemical properties (pH, conductivity, redox potential) in a closed H2O-CO2 and H2O-CO2-H2S system on the electrochemical properties and corrosion of iron. Keywords: iron, carbon dioxide, carbonic acid corrosion, Badania korozyjne w zamkniętym systemie H2O-CO 2, problem stabilności parametrów fizykochemicznych Korozja stali węglowej i stali niskostopowych w zamkniętym systemie H2O-CO2-H2S oraz zrozumienie jej mechanizmu i kinetyki są bardzo ważnymi zagadnieniami zarówno w przemyśle gazowym, jak i naftowym. Większość badań obejmujących te zagadnienia przeprowadza się w autoklawach w podwyższonym ciśnieniu. Procesy korozyjne zachodzące w takich zamkniętych systemach prowadzą do wzrostu stężenia rozpuszczalnych produktów korozji, co z kolei powoduje zmiany przewodnictwa i pH medium korozyjnego. Niniejsza praca obejmuje wpływ zmian fizykochemicznych właściwości (pH, przewodnictwo, potencjał redoksowy) w zamkniętym systemie H2O-CO2 i H2O-CO2-H2S na właściwościości elektrochemiczne i korozję żelaza. Słowa kluczowe: żelazo, dwutlenek węgla, korozja w kwasie węglowym 1. Introduction Problem of corrosion of iron, carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in petroleum [1-5] and geothermal industry [6-8]. Most of the work devoted to this issue was carried out in aqueous solutions of electrolytes, mainly in NaCl [9-12]. Les[...]

 Strona 1