Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Michałuszko"

Acid hydrolysis of poplar wood (Populus sp.) Hydroliza kwasowa drewna topoli (Populus sp.) DOI:10.12916/przemchem.2014.1428


  Native and extd. woods of Populus alba L. and extd. wood of Populus deltoides x maximowiczii were hydrolyzed with CF3COOH (99%) and H2SO4 (72%) at 120°C for 240 min to monosaccharides analyzed by high-performance liq. chromatog. The xylose content in CF3COOH hydrolyzates decreased with increasing the hydrolysis time (13.2% down to 5.8%) while the glucose content remained constant (34.7-49.6%). The extd. wood was better raw material for prodn. of monosaccharides. Przedstawiono wyniki badań procesu hydrolizy kwasowej drewna topoli. Stwierdzono, że zoptymalizowane metody hydrolizy za pomocą 99- proc. kwasu trifluorooctowego (TFA) i 72-proc. H2SO4 są dobrymi sposobami do wyodrębniania ksylozy i glukozy z tego drewna. Opracowane metody analityczne mogą być wykorzystane nie tylko do określenia składu chemicznego surowca drzewnego, ale również do kontroli procesów technologicznych otrzymywania bioetanolu, zarówno na etapie wstępnej obróbki drewna, hydrolizy enzymatycznej, jak i fermentacji. Drewno odgrywa dużą rolę w życiu człowieka. Ze względu na swoje ciekawe właściwości fizykochemiczne ma wiele ważnych zastosowań. Może być wykorzystywane do produkcji papieru, mebli, jako materiał konstrukcyjny i wykończeniowy, a także jako surowiec do otrzymywania wielu cennych substancji chemicznych. Jedną z możliwości przerobu drewna jest jego wykorzystanie w technologii produkcji ciekłych biopaliw, a w szczególności do produkcji bioetanolu1, 2). Drewno jako surowiec odnawialny może stać się istotną alternatywą dla kurczących się zasobów paliw kopalnianych (ropa naftowa, gaz ziemny). Obecnie, na skutek rabunkowej gospodarki powierzchnia lasów uległa drastycznemu zmniejszeniu. W związku z powyższym w ostatnich 20 latach, zwłaszcza na Zachodzie, obserwuje się duże zainteresowanie biotechnologią drzew. Topole należą do gatunków, których genom został w pełni zsekwencjonowany, cechują się dużym i szybkim przyrostem biomasy (8-12 t/ha)3). Ponadto,[...]

 Strona 1