Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Ogórkiewicz"

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Czytaj za darmo! »

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 22.04.2008 odbył się VII Międzyszkolny Konkurs o Żywności i Żywieniu. Jest on przeznaczony dla uczniów klas II i III technikum o specjalnościach związanych z żywnością i żywieniem. Celem konkursu, propagującego wiedzę o zdrowym odżywianiu i produkcji żywności jest rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką żywieniową, nawiązanie [...]

BOŻE NARODZENIE W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO W GDAŃSKU

Czytaj za darmo! »

Jak co roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku zorganizowano świąteczny konkurs na najładniejszy eksponat piekarsko-cukierniczy. Jego celem było zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności praktycznych. Konkursowe eksponaty przygotowywano w domach, szkolnej pracowni technologicznej oraz zakładach, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Po raz pierwszy eksponat konkursowy wykonali wspólnie uczniowie klasy I z wychowawcą - nauczycielką fi zyki Elżbietą Roch. Był to napis z ciasta martwego "Wesołych Świąt" ozdobiony kolorowymi zawieszkami (mikołaje, miśki, bałwanki). Uczniowie klasy Iac przygotowali w domach również inne eksponaty, np. E. Grzonkowska i G. Sobisz zrobiły zimową chatkę. Najwięcej prac przy[...]

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW

Czytaj za darmo! »

Początek roku szkolnego jest trudnym okresem dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciele piszą programy wychowawcze oraz programy nauczania, dyrekcja szkoły stara się zapanować nad ruchem młodzieży (niektórzy uczniowie rezygnują już ze szkoły, inni dopiero teraz starają się o przyjęcie). Priorytetem dla kadry kierowniczej i nauczycielskiej jest na pewno stworzenie takiej atmosfery, aby uczniowie pierwszych klas utwierdzili się w przekonaniu, że wybrali dobrą szkołę oraz dobry zawód. W pierwszych miesiącach nauki wzbogaciliśmy propozycję edukacyjną skierowaną do uczniów piekarzy i cukierników. W szkolnej pracowni technologicznej odbyły się dwa pokazy technologiczne przeprowadzone przez technologów fi rm - producentów mieszanek, powszechnie wykorzystywanych w piekarniach i cukierni[...]

Skrócenie nauki - skutecznym rozwiązaniem?

Czytaj za darmo! »

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku na poziomie szkoły zasadniczej odbywa się kształcenie w zawodach: cukiernik, piekarz i rzeźnikwędliniarz. W bieżącym roku szkolnym do szkoły zasadniczej przyjęliśmy 33 uczniów. Niewiele dała reklama szkoły: wizyty nauczycieli w gimnazjach, udział w targach szkół, plakaty umieszczane m.in. w zaprzyjaźnionych zakładach, ogłoszenia w prasie i TV. Najtrudniej jest uruchomić klasę w zawodzie rzeźnik-wędliniarz. 95% absolwentów gimnazjów, którzy zgłaszają się do naszej szkoły, wybiera zawód cukiernika. Zawó[...]

Razem łatwiej

Czytaj za darmo! »

W październiku 2012 r. Zespół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Takie uroczystości skłaniają nas do refl eksji i są okazją do przekazania podziękowań. Osobiście czas na refl eksję znalazłam będąc - od 3 lat - na emeryturze. Pracuję nadal dwa dni w tygodni. Dużo więcej energii i wolnego czasu poświęcam teraz młodzieży. Do szkoły trafi łam w 1999 r. W tym samym czasie, na wniosek rzemieślników zrzeszonych w Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, reaktywowana została Zasadnicza Szkoła, kształcąca w zawodach piekarz i cukiernik. Przez lata swojej pracy poznałam wielu ludzi z pasją; ludzi, którzy dobrze znają swój zawód i angażują się w pracę z uczniami, znajdują dla nich c[...]

Konkursy procentują DOI:

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie odbyły się dwa Ogólnopolskie Turnieje w Zawodzie Piekarz: we Wrocławiu i Poznaniu, na których uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku wywalczyli znakomite lokaty.Najlepszym piekarzem wrocławskiego Turnieju okazał się Mikołaj Herholtz. Zajęcia praktyczne realizuje w Piekarni-Cukierni Tadeusza Dąbrowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Właściciel zakładu w 2001 roku, również jako uczeń naszej szkoły, też był laureatem tego Turnieju. Mikołaj zajął I miejsce zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Wykonał chleb okolicznościowy w kształcie kapelusza przystrojonego kwiatami. W[...]

NOWA SIEDZIBA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO W GDAŃSKU

Czytaj za darmo! »

18 listopada 2009 r. odbyły się ostatnie zajęcia w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku przy ulicy Lastadia. Od ukończenia budowy w roku 1837 (z kilkuletnią przerwą po zakończeniu II wojny światowej) służył gdańskiej oświacie. Na początku lat 70. ubiegłego wieku został wpisany do rejestru zabytków. Od kilku lat, w związku ze złym stanem technicznym budynku, władze miasta nosiły się z zamiarem przeniesienia szkoły. Ostateczna decyzja została podjęta na początku 2009 r. Jako nową siedzibę szkoły zaproponowano budynek przy ulicy Smoleńskiej na obrzeżach Gdańska, w starej dzielnicy miasta - Oruni (do 2007 roku mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące). 23 listopada 2009 r. odbyły się tu pierwsze zajęcia i tym samym rozpoczął się nowy etap w życiu ZSP[...]

Przyjemne z pożytecznym

Czytaj za darmo! »

Na przełomie maja i czerwca w przedsiębiorstwie Marka Szabelskiego w Pieckach odbywała się piąta już edycja praktyk dla nauczycieli. Praktyki realizowane są w ramach projektu "Od ziarenka do bochenka", współfi nansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest, przede wszystkim, doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych z całej Polski, wypracowanie nowego podejścia do nauczania w branży piekarsko-cukierniczej w kompleksowej technologii "od pola do stołu".Uczestników piątej edycji projektu - nauczycieli szkół zawodowych [...]

Święto Edukacji Narodowej w Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - inaczej niż zwykle

Czytaj za darmo! »

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Gdańsku, kształcący się w zawodach cukiernik i piekarz, zachęceni zeszłorocznymi sukcesami, już od początku roku szkolnego myślą o tegorocznych turniejach i konkursach. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 do zeszłego roku szkolnego wchodziła w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, a od 1.09 br. należy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego [...]

 Strona 1  Następna strona »