Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Nachi Nachiappan"

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów rzeki na przykładzie Murrumbidgee, Australia DOI:10.15199/2.2015.4.4


  Po suszy w 2004 roku w Australii wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań w efektywnym zarządzaniu wodą. Przykładem jest rzeka Murrumbidgee w Nowej Południowej Walii, jedna z najdłuższych na kontynencie. W artykule omówiono warunki hydrologiczne rzeki, dotychczasowy system zarządzania jej wodami i obecnie zastosowany system zarządzania rzeką (CARM). Daje on duże oszczędności wody, a w przypadku kolejnej powodzi będzie jednym z najlepiej przygotowanych systemów rzecznych na świecie.W 2004 roku wschodnią Australię nawiedziła rekordowa susza. Mimo licznych negatywnych skutków, doświadczenie to przyniosło również wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania wodą. Rzeka Murrumbidgee po raz pierwszy została wymieniona w raporcie Pratt Water w 2004 roku jako przykład miejsca, w którym można uzyskać duże oszczędności wody przez modernizację infrastruktury oraz sprawniejsze zarządzanie jej zasobami. Słowo "Murrumbidgee" w aborygeńskim języku Wiradjuri znaczy "duża woda". Rzeka ta jest jedną z najdłuższych w Australii, ma 1600 km i jest głównym źródłem wody dla systemów irygacyjnych obszaru Riverina w Nowej Południowej Walii (NSW) jak również istotnym źródłem wody dla naturalnych obszarów podmokłych. Zarządzanie wodą jest tutaj jednak skomplikowanym zagadnieniem. Złożony charakter sieci rzecznej, w połączeniu z ogromnym naciskiem na osiąganie celów środowiskowych, irygacyjnych i zaopatrzenie miast w wodę często prowadzi do nadmiernego, nieadekwatnego do rzeczywistych potrzeb, uwalniania wody ze zbiorników piętrzących. Aktualnie NSW State Water - instytucja odpowiedzialna za gospodarkę wodną rzeki, wspierana przez organizację Water for Rivers, zakończyła inwestycję wartą 65 mln AUD, mającą na celu unowocześnienie zarządzania rzecznego oraz utworzenie sys- DOI: 10.15199/2.2015.4.4 Rys. 1. Schemat komputerowego systemu wspomagania zarządzania rzeką Murrumbidgee After the 2004 drought in Australia a numbe[...]

 Strona 1