Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Kałuzińska"

Impact of silica nanoparticle modification on the selected properties of experimental dental composites DOI:10.15199/62.2018.4.16


  Jednym z najważniejszych osiągnięć stomatologicznych w ostatnim stuleciu było wprowadzenie kompozytów o osnowie żywiczej jako materiał do wypełnień1). Organiczna matryca oparta jest na żywicach. dimetakrylanowych2, 3). Napełniaczami są głównie związki krzemu, kwarc, borokrzemiany, tlenki cyrkonu i glinu, które charakteryzują się różnym rozmiarem, kształtem oraz morfologią4, 5). W stomatologii, uzupełnienia tylne (klasa I lub II wg Blacka6)) wymagają kompozytów, które odznaczają się dobrymi właściwościami mechanicznymi, podczas gdy w wypełnieniach przednich (klasa IV-V) wykorzystuje się materiały o doskonałej estetyce. Jak do tej pory nie pojawił się na rynku kompozyt stomatologiczny, który spełnia wszystkie te wymagania7). Postępem w kompozytach stomatologicznych jest wykorzystanie nanotechnologii w produkcji napełniaczy8). Technologia ta umożliwiła produkcję nanokompozytów, które łączą estetyczne cechy kompozytów z mikronapełniaczem (0,01-0,05 μm) oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną kompozytów hybrydowych (15-20 μm i 0,01-0,05 μm)7, 9, 10). Materiały te odznaczają się też wysoką odpornością na ścieranie11, 12), ulepszonymi właściwościami optycznymi13) oraz zmniejszonym skurczem polimeryzacyjnym14). Z drugiej strony, duży stosunek powierzchni do objętości w nanocząstkach wpływa na zwiększone wartości sorpcji wody, która może powodować degradację połączenia między matrycą a napełniaczem15). Obserwowane są również problemy z wprowadzaniem nanocząstek do monomerów żywicznych. Wynikają one z dużej powierzchni właściwej nanocząstek, która zawiera się w zakresie kilkuset m2/g. Powoduje ona powstanie agregatów lub/i aglomeratów, które odpowiadają za brak właściwej dyspersji cząstek w kompozycie. W strukturze może powstać wiele słabych punktów (miejsca koncentracji naprężeń), co może prowadzić do niepowodzenia wypełnienia16, 17). W celu uzyskania dobrej dyspersji nanocząstek nieorganicznych w matrycy polimerowej i poprawi[...]

 Strona 1