Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Stasiak"

Sytuacja na rynku chmielu w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Silny deficyt chmielu w 2007 r. - deficyt alfa-kwasów sięga ok. 1000 t lub 12% zapotrzebowania Od kongresu BRAU w listopadzie 2007 r. stało się jasne, że szacowane zapotrzebowanie na chmiel nie będzie miało pokrycia w zbiorach. Dostępne wielkości surowca były na poziomie minimalnym i były bardziej dostępne w przypadku aromatycznych odmian Perle i Tradition niż odmian gorzkich. Zarówno w pr[...]

Efektywna wymiana roślin chmielu na plantacjach

Czytaj za darmo! »

Warunkiem uzyskania efektywnej wymiany roślin na chmielnikach, bez drastycznego ograniczania plonu alfa, jest sposób wysadzania na nich roślin. W obecnej sytuacji popowodziowej, gdy przez rozlane wody Wisły zniszczonych jest ponad 350 ha chmielników w rejonie Kazimierza Dolnego, konieczna jest szybka interwencja agrotechniczna umożliwiająca utrzymanie egzystencji finansowej plantatorów zakochanych w tej uprawie, zachowanie mikroklimatu cudownego rejonu tzw. "Powiśla" i wartości historycznej tej uprawy w Polsce. Dla kilkuset plantatorów chmielu szybki powrót do prac agrotechnicznych przy tej reaktywacji uprawy jest w wielu przypadkach podstawowym warunkiem sensu życia, gdy utraciło się dorobek życia wielu pokoleń. W obecnej sytuacji popowodziowej plan reaktywacji gospodarstw chmielarskich powinien dotyczyć tych rolników, którzy rokują rozwój i mają potencjał niezbędny do konkurowania z rolnictwem w Unii Europejskiej. Oczywiście nie można odmówić pomocy w odbudowie i pozostałym plantatorom, lecz w ukierunkowaniu na inny rodzaj produkcji rolniczej. Pierwszym krokiem na plantacji po powodzi i wyschnięciu gleby jest uprzątnięcie wszelkich zbędnych rzeczy naniesionych przez wodę i ewentualne wyrównanie wyżłobień powstałych po fali powodziowej. Następnie szybko wykonujemy kultywatorem zabiegi spulchniające zaskorupiony kilkucentymetrowy naniesiony muł rzeczny. Napowietrzoną wierzchnią warstwę gleby opryskujemy nawozami bakteriobójczymi "GM" 80 l/400 l wody. Po zabezpieczeniu pola przed rozwojem szkodliwych bakterii możemy przystąpić do oceny stanu karp chmielu, z których większość ma ponad 10 lat, a tym samym nadaje się do wymiany na nowe zdrowe sadzonki. Karpy usuwamy z plantacji poprzez głębokie wyoranie pługiem i wyrzucenie gleby z pasa roślin na międzyrzędzie. Po wyoraniu karp w miejsce powstałego zagłębienia nagarniamy świeżą ziemię z międzyrzędzia. Po wyrównaniu powierzchni pola przystępujemy na plantacjach do zabiegów fitosanitar[...]

Wpływ dolistnego dokarmiania roślin chmielu na plon i poziom alfa-kwasów

Czytaj za darmo! »

Chmiel (Humulus lupulus L.) jest wieloletnią byliną, w której owocostanach, tzw. szyszkach, znajdują się składniki chemiczne użyteczne przede wszystkim w przemyśle piwowarskim, a w mniejszym stopniu w farmaceutycznym i kosmetycznym [1]. Dominująca cześć efektywnych składników chmielu w postaci substancji goryczkowych (żywic chmielowych) znajduje się w gruczołach lupulinowych będących głównie na listkach okwiatu i okrywy kwiatowej [4]. Nowoczesne technologie przemysłu piwowarskiego stworzyły możliwość standaryzacji programowania dawek produktów chmielowych podczas gotowania brzeczki piwa na podstawie zawartości w nich niektórych składników goryczkowych, występujących w żywicach chmielowych. Najważniejszymi z nich są alfa-kwasy [2]. Ich udział w masie produktu chmielowego, wyrażany w jednostkach masy lub procentach, jest podstawą określania wartości chmielu w obrocie towarowym. Intensywny rozwój roślin chmielu oraz wieloletnia ich uprawa w tym samym stanowisku powodują niejednokrotnie zakłócenie proporcji potrzeb na poszczególne składniki pokarmowe, szczególnie w końcowym okresie wegetacji; dotyczy to głównie terminu zawiązywania i dojrzewania szyszek chmielu. Określa się, że w przeliczeniu na 1 t szyszek rośliny pobierają 75 kg N, 10 kg P, 133 kg K, 136 kg Ca, 12 [...]

Światowy rynek piwa w 2011 r.

Czytaj za darmo! »

Po złotym okresie prężnego wzrostu światowej produkcji piwa w 2008 r. nastąpiło niespodziewane załamanie wielkości jego spożycia, a tym samym i spadek produkcji. W 2010 r. zauważamy ponowną światową stabilizację produkcji piwa (tab.1). Z analizy rynku piwnego wynika, że po 2010 r. produkcja piwa powinna wynosić 1811,4 mln hl z minimalnym wzrostem produkcji w 2011 r. do ok.1814 mln hl. Systematyczny wzrost produkcji piwa następuje głównie w państwach azjatyckich, tj. Chinach, Wietnamie i Korei Płd. Wypracowują one corocznie wzrost produkcji piwa. W Japonii natomiast zareagowano na kryzys podobnie jak w państwach europejskich (tab. 2). W wysoko rozwiniętej gos[...]

Charakterystyka granulatu konwencjonalnego i granulatu zizomeryzowanego


  Kryzys chmielarski w 2007 r. spowodował, że zarówno browarnicy, jak i przetwórcy chmielu zaczęli poszukiwać produktów chmielowych umożliwiających utrzymanie wysokiej jakości piwa, z jednoczesną większą efektywnością wykorzystania zawartych w nich alfa-kwasów. Mając na uwadze fakt, że naturalne produkty chmielarskie nie zawierają alfa-kwasów w postaci zizomeryzowanej (a tylko w takiej postaci przechodzą do piwa podczas gotowania brzeczki), rozpoczęto badania nad izomeryzacją granulatów chmielowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu izomeryzacji alfa-kwasów i ich wpływu na skład olejków chmielowych oraz nad ich przydatnością technologiczną w odniesieniu do granulatów konwencjonalnych. Metodyka badań Do 2007 r. metodę izomeryzacji chronił patent firmy Steiner. Zastosowana w Polsce metoda izomeryzacji granulatów chmielowych oparta została na doświadczeniach własnych, doświadczeniach Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego (IBPRS), danych literaturowych i sugestiach technologów z browarów. Do badań wykorzystano granulat wyprodukowany z chmielu odmiany goryczkowej Magnum. CHMIELARSTWO Charakterystyka granulatu konwenc[...]

Aktualna sytuacja chmielarstwa polskiego sierpień 2011 r.


  Polskie chmielarstwo, pomimo znacznego ograniczenia areału produkcji, nadal zajmuje 6. miejsce w światowej uprawie chmielu (Niemcy - 17 600 ha, USA - 12 147 ha, Chiny - 5796 ha, Czechy - 4518 ha, Polska - 1760 ha wraz z plantacjami odnowionymi). Po integracji z Unią Europejską problemy małych producentów chmielu zostały przytłumione "tzw. globalizacją". Nowy system nie zauważa wypracowanego przez wiele pokoleń dorobku gospodarczego poszczególnych państw członkowskich, pomimo tworzenia w tych krajach dochodowych korporacji. Rzeczywista powierzchnia uprawy chmielu jest większa o ponad 190 ha od zgłoszonej do IJHARS powierzchni 1568 ha, gdyż nie uwzględnia plantacji młodych i plantacji zgłoszonych do corocznej ewidencji po ustawowym terminie, tzn. do 31 maja br. (tab. 1). Powierzchnia uprawy chmielu w Polsce do 2009 r. utrzymywała się na poziomie ok. 2200 ha z minimalnymi wahaniami powodowanymi wymianą sadzonek. Struktura odmianowa uprawy do 2003 r. była zbliżona do struktury uprawy chmielu w Niemczech i wynosiła 60%/40% (aromat/goryczka). Sprowadzenie do Polski przez firmę Barth w ramach swoich kontraktów odmiany wysokogoryczkowej ‘Magnum’ zachwiało tę proporcję, powodując usuwanie odmian aromatycznych, a także odmiany goryczkowej ‘Marynka’. W przełomowym 2009 r. struktura uprawy stała się niekorzystna dla odmian aromatycznych, na korzyść lepiej plonujących odmian goryczkowych (30%/70%), co przy areale ok. 2233 ha i rekordowym plonie szyszki ok. 3700 t wywołało po raz pierwszy panik[...]

Odmiany chmielu Puławski i Magnat Cz. II. Skład chemiczny surowca


  Hodowla odmian chmielu jest podporządkowana przede wszystkim wymaganiom przemysłu piwowarskiego, bowiem wykorzystuje on ponad 90% surowca wyprodukowanego na świecie. Chmiel jest pod względem ilościowym najmniej znaczącym składnikiem piwa, ale jego wpływ na jakość tego napoju trudno przecenić. Dodatek zaledwie kilku miligramów chmielu do 1 l brzeczki wpływa znacząco na smak i aromat piwa, nadając mu charakterystyczną goryczkę oraz niepowtarzalny bukiet zapachowy. Ponadto chmiel wykazuje właściwości bakteriostatyczne, co wydłuża trwałość napoju, odgrywa rolę w stabilizowaniu piany, a także jest źródłem wielu składników odżywczych o działaniu prozdrowotnym, takich jak: witaminy (B1, B2, B6, kwas foliowy), sole mineralne (potas, magnez, krzem) oraz polifenole (ksantohumol, desmetyloksantohumol, kwercetyna, rezweratrol) [2]. Źródłem charakterystycznej szlachetnej goryczki chmielowej są alfa-kwasy, stąd dążenie hodowców do uzyskania w odmianach chmielu jak największej koncentracji tych związków. Wysoka zawartość alfa-kwasów jest szczególnie pożądana u odmian goryczkowych i wysokogoryczkowych. Cena surowca z tych odmian jest najczęściej uzależniona od zawartości alfa-kwasów, co przekłada się na opłacalność uprawy. W grupie badanych odmian należących do różnych typów użytkowych, pod względem zawartości alfa-kwasów wyróżn[...]

 Strona 1