Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr FILIPEK Sebastian SERWIN"

Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych poprzez przewody zasilające spawarkę inwertorową. Prototypowa spawarka została zbudowana na Politechnice Lubelskiej. Opisano metody i wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych zmierzonych w torze zasilania spawarki. Analizę zaburzeń przeprowadzono w zakresie 9kHz-30MHz, w zakresie 30-300MHz wykonano pomiary mocy zaburzeń. Abstract. The paper is the studies of electromagnetic disturbances generated by power cables of inverter welder. The prototype welder was built at the Technical University of Lublin. This paper describes the methods and results of measurements conducted disturbances measured in welding power supply circuit. The analysis was performed in the frequency range of 9 kHz to 300 MHz. (Analysis conducted electromagnetic interferences of prototype inverter welder). Słowa kluczowe: spawarka inwertorowa, kompatybilność elektromagnetyczna, zakłócenia elektromagnetyczne. Keywords: inverter welder, electromagnetic compatibility, electromagnetic interferences. Wstęp Z roku na rok wzrasta liczba urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne. Ich promieniowanie powstaje w trakcie pracy każdego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. Najczęściej emisja identyfikowana jest z urządzeniami i technologiami powiązanymi z telekomunikacją, radiem i telewizją, systemami łączności teleinformatycznej i energetyką. Osoby, które projektują, a także te, które obsługują urządzenia elektryczne nie zawsze są świadome generowania przez nie fal EM, a tym bardziej nie zdają sobie nawet sprawy z zakłóceniowych skutków oddziaływania na środowisko. Klasycznym przykładem gdzie dochodzi do niezamierzonej elektromagnetycznej emisji zaburzeń jest spawanie elektryczne lub praca innych urządzeń wyładowczych, np. reaktorów plazmowych [2,3,5]. Generowane zaburzenia elektromagnetyczne propagują do lokalnego środowiska lub do zakłócanych obiektów poprzez przewodzenie lub/i promieniowanie. Umown[...]

 Strona 1