Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA PRZYBYŁ"

Dr n.t. inż. Andrzej Krzysztof Łuczak (1946–2010)

Czytaj za darmo! »

W dniu 29 lipca 2010 roku zmarł doktor nauk technicznych Andrzej Krzysztof Łuczak, inżynier włókiennik, uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, bibliofil, orędownik ożywienia kształcenia w zakresie historii technik włókienniczych. Andrzej K. Łuczak, potomek łódzkiego przemysłowca, urodził się 4 stycznia 1946 roku w Łodzi, gdzie mieszkał przez całe swoje życie. Tu skończył szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące i studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Marzył o studiowaniu historii, ewentualnie historii sztuki. Jednak rodzice przerażeni, że syn w przyszłości nie utrzyma rodziny, odwiedli go od tego zamiaru. Andrzej często mówił, że jest im wdzięczny, bo książki, nie tylko historyczne czytał namiętnie, a jednocześnie dostał szansę na zdobycie gruntownego wykształcenia technicznego. Studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej Andrzej K. Łuczak ukończył[...]

Ewolucja polskiego włókiennictwa

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu ukazano w zarysie przekształcenia polskiego włókiennictwa, jako dziedziny wiedzy i nauki, na przestrzeni wieków. Jego przechodzenia od form prostych do stanów bardziej doskonałych. Zaprezentowano ludzi przecierających szlaki wiedzy związanej z zaspokajaniem jednej z podstawowych potrzeb ludzkości - okrywania się. Opisano wpływ tych naukowców na rozwój maszyn i urządzeń służących do[...]

Czy kształcić w zakresie historii technik włókienniczych?

Czytaj za darmo! »

Trwanie nauki to ustawiczne zmagania prowizoriów. Nauka nie stwarza dogmatów, nie jest to jej zadaniem. Nie można też od niej oczekiwać trwałych poglądów na świat. I dlatego każdy uczony powinien znać dobrze historię nauki. Szczególnie historię dziedziny, którą uprawia, bowiem odtwarza ona jej najistotniejsze cechy. Ukazuje narodziny, trwanie i zanikanie idei. Także wielkie wysiłki przeszłości, kt[...]

Doktor nauk wyzwolonych - Jan Krzysztof Kluk

Czytaj za darmo! »

Z postacią Jana Krzysztofa Kluka czytelnicy "Przeglądu Włókienniczego WOS" spotkają się dziś po raz wtóry. Wspominaliśmy już o nim w ubiegłym roku w publikacji pt.: Ewolucja polskiego włókiennictwa [5, 6], gdzie dokonania tego naukowca z względu na omawianą tematykę, zostały z konieczności przedstawione jedynie w zarysie. Ale podziw autorów publikacji - inżynierów włókienników i badaczy - dla do[...]

Włókna naturalne w nowoczesnej inżynierii i wzornictwie tekstyliów

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2006 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszono rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (International Year of Natural Fibres IYNF 2009). Cele Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych 2009 to m.in. podniesienie świadomości konsumentów o roli włókien naturalnych we współczesnej gospodarce i ochronie środowiska naturalnego [7]. Temu problemowi była też poświęcona X Międzynarodowa Konferencja w Gdyni, której współorganizatorem jest m.in. Katedra Technologii i Budowy Przędz PŁ. Stąd też bierze się inspiracja autorów do ukazania miejsca i roli włókien naturalnych w tekstyliach nowoczesnych, ale też z ukłonem w kierunku tekstyliów ekskluzywnych, o charakterze biżuteryjnym. Uwarunkowania rynkowe i geografia współczesnego euro[...]

Wacław Sierakowski -; innowator w epoce Oświecenia

Czytaj za darmo! »

Bill Gates powiedział [2], trawestując wypowiedź Churchilla: Nigdy wcześniej w historii innowacyjność nie obiecywała tak wiele, tak wielu i w tak krótkim czasie. Czy rzeczywiście? Wszak każdy czas ma swoje innowacje: Niekiedy historia postępu, jakowej fabrykacji bardzo jest ciekawą i uczącą. Przebiedź pozwala, choć pokrótce, główne usiłowania rękodzielników i mechaników, jakie... czyniono, w doprowadzeniu jakowejś gałęzi przemysłu do wyższego coraz stopnia. Ta opinia prof. Augusta Bernardta, zawarta w "Programmacie kursów wykładać się mających w roku 1830/31" [6], warta jest rozważenia przez wszystkich zainteresowanych ewolucją technik i technologii włókienniczych. Publikacja jest kolejną, poświęconą temu zagadnieniu [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Tym razem uwaga została skupiona na dokonaniach, jak dzisiaj byśmy powiedzieli innowacyjnych, wybitnej postaci epoki oświecenia - Wacławie Sierakowskim [4, 7]. W oparciu o jego osiągnięcia autorzy postanowili polemizować z wypowiedzią Billa Gatesa i udowodnić tezę, że każda epoka ma swoich innowatorów. I każda przyczynia się do postępu. Dlaczego właśnie Wacław Sierakowski? Bo jego działalność i osiągnięcia jest znakomitym przykładem tego, jak ewoluowało włókiennictwo, przykładem jego wzlotów, upadków i przeobrażeń. Śledząc losy W. Sierakowskiego zauważamy, że przyświecała mu ta sama idea, którą znajdujemy współcześnie, a mianowicie - przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy. Wacław Sierakowski urodził się w 1741 roku w rodzinie chorążego i sędziego grodzkiego krakowskiego Romana Sierakowskiego, brata Wacława Hieronima arcybiskupa lwowskiego (1700 - 1780). W dzieciństwie został oddany, wraz z młodszym o trzy lata bratem Sebastianem, pod opiekę biskupa. Dał on obydwu bratankom znakomite wykształcenie i zadbał o ich przyszłość. W. Sierakowski kształcił się w kolegiach jezuickich w Krośnie, potem w Przemyślu. W latach 1755 - 59 studiował filozofię u misjonarzy w Warszawie. Od 1762 roku b[...]

Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej

Czytaj za darmo! »

Analiza rozwijanych kierunków badań, doświadczeń eksperckich oraz podejmowanych kroków na jednolitym rynku europejskim pozwala stwierdzić, iż nowe kierunki działań w zakresie wytwarzania przędz będą głównie dotyczyły rozwoju technologii przędz kompaktowych, wytwarzanych na przędzarkach obrączkowych [4, 8]. Stwierdzenie to stało się kolejnym bodźcem do poprawy sprawności technologicznej tych maszyn, charakteryzowanej polepszonymi właściwościami i wysoką jakością wytwarzanych przędz. W ostatnich latach konstruktorzy przędzarek działania swoje nakierowali głównie na zmiany cech konstrukcyjnych klasycznego aparatu rozciągowego. W rezultacie prowadzonych prac badawczo- rozwojowych powstało kilka odmian aparatów rozciągowych kompaktowych. Różnią się one tym od klasycznego, iż posiadają dodatkowy podzespół komprymujący - pneumatyczny lub mechaniczny, umieszczony w miejscu klasycznej pary wałków wydających aparatu rozciągowego [1, 4, 7, 8]. W efekcie aparat kompaktowy, precyzyjniej w porównaniu z klasycznym, formuje tasiemkę włókien, zawęża ją, jak i zakleszcza włókna w strefie jego wydawania, przez co jest bardziej sprawny technologicznie. Oczywiście nie tylko wiodący producenci przędzarek obrączkowych podjęli się zaprojektowania aparatu kompaktowego. Wyzwanie to podjęli również autorzy niniejszego opracowania, wychodząc na przeciw postulatom zakładów eksploatujących krajowe przędzarki obrączkowe typu PJ. W efekcie, w ramach projektu badawczego nr 3 T08E 051 26 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pows[...]

 Strona 1