Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin DĄBROWSKI"

Stan wdrożenia standardu DVB-T2

Czytaj za darmo! »

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation) jest standardem emisji cyfrowej telewizji naziemnej, opublikowanym przez ETSI jako druga generacja rozpowszechnionego w Europie standardu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). W ramach nowego standardu zdefiniowano zarówno sygnał emitowany w kanale radiowym, jak i pewne interfejsy stosowane w sieciach dosyłowych. Obecnie w Europie obserwuje się rosnące zainteresowanie DVB-T2 ze strony nadawców, regulatorów i producentów urządzeń. Istotną rolę w procesie rozpoznawania stopnia wdrożenia nowych standardów, odgrywa wystawa I[...]

Samochodowy system pozycjonujący

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono projekt samochodowego systemu pozycjonującego DR/GPS, w którym dane nawigacyjne obu systemów przetwarzane są wspólnie za pomocą algorytmu komplementarnego filtru Kalmana. System DR spełnia rolę systemu odniesienia, a odbiornik systemu GPS jest źródłem danych korekcyjnych w tym algorytmie. Zaprezentowano opis struktury zintegrowanego systemu pozycjonującego, scharakteryz[...]

DVB-T2 - the new digital terrestrial television standard comparison with DVB-T

Czytaj za darmo! »

BCH Bose and Ray-Chaudhuri CC Convolutional Code CD3 Coded Decision Directed Demodulation DVB Digital Video Broadcasting DVB TDVB system for terrestrial broadcasting DVB T2Second generation of DVB system for terrestrial broadcasting EIT Event Information Table FEC Forward Error Correction HP High Priority IP Internet Protocol LDPC Low-Density Parity Check LP Low Priority MISO Multiple Input Single Output PAPR Peak-to-Average Power Ratio PLP Physical Layer Pipe RS Reed-Solomon TFS Time-Frequency Slicing TS MPEG Transport Stream DVB-T along the past decade has shown it may be a sucessful replacement of analog terrestrial broadcasting and thanks to that standard SD, HD and interactive services appeared in many households throughout Europe. However the physical and the t[...]

Specyfikacje parametrów odbiorników telewizji naziemnej DVB-T pod kątem kryteriów planowania sieci radiowych

Czytaj za darmo! »

W 2009 roku rozpocznie się w Polsce proces cyfryzacji telewizji naziemnej w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) [1]. Minimalne wymagania na odbiornik, jakie zostaną w Polsce przyjęte, określą jednocześnie maksymalne parametry emitowanych przez nadawców sygnałów. Doprecyzowania wymaga bardzo wiele zagadnień, w wielu warstwach. Niniejszy artykuł skupia się jedynie na aspektach radiowych odbiorników. Poprawny odbiór emisji DVB-T zależy m.in. od innych emisji analogowych i cyfrowych, współkanałowych i w innych kanałach. Zależy także od konfiguracji sieci nadawczej SFN (Single Frequency Network), MFN (Multi-Frequency Network), właściwości kanału radiowego i wielu innych czynników. Specyfikacje są źródłem parametrów projektowych dla producentów odbiorników.[...]

Telewizja mobilna, jej szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku polski odbiorca uzyska dostęp do nowej usługi - telewizji mobilnej. Ogłoszony 10 października 2008 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technice DVB-H na terenie całego kraju został rozstrzygnięty. Jego zwycięzca energicznie przystąpił do działań zmierzających do jak najszybszej implementacji usługi na terenach objętych zasięgiem częstotliwości postawionych przez UKE do dyspozycji w okresie przejściowym, to jest do czasu wyłączenia telewizji analogowej. Korzystając z tej okazji, warto dokonać małego podsumowania odpowiadającego na pytania: co to jest telewizja mobilna (ze szczególnym uwzględnieniem standardu [...]

Kierunki rozwoju multimedialnych sieci HFC


  Jedną z najbardziej istotnych tendencji we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych jest integracja usług. Stała się ona nieunikniona dzięki jednoczesnemu postępowi technicznemu oraz wzrostowi zapotrzebowania na pasmo ze strony abonentów. Dlatego też mechanizmy dostarczania abonentom szerokopasmowych systemów transmisji danych, oferujących usługi konwergentne, muszą z konieczności koncentrować się na dwóch podstawowych elementach - infrastrukturze sieci oraz mechanizmach udostępniania usług. Jednym z bardzo jaskrawych przykładów zmian, dokonujących się w obu wspomnianych dziedzinach, są systemy określane niegdyś mianem sieci telewizji kablowej. Ich nazwa pochodzi od podstawowej usługi oferowanej przez te sieci - dostarczania do abonentów określonej liczby kanałów telewizyjnych z wykorzystaniem kabli koncentrycznych. Pierwsze systemy telewizji kablowej zaczęły pojawiać się w USA w latach 40. i służyły do doprowadzenia sygnału do miejscowości położonych w dolinach, które trudno było objąć zasięgiem transmisji rozsiewczej. Sieć kablowa łączyła domy z odbiornikiem telewizyjnym, umieszczonym na pobliskim wzniesieniu lub w wysokim budynku. Dość szybko zorientowano się też, że w kablu można przesyłać nie tylko sygnał lokalnej telewizji, ale dodatkowo wiele innych - bez ponoszenia wielkich kosztów i tworzenia zakłóceń. W efekcie bardzo szybko przybywało nowych kanałów i abonentów (16 mln w 1980 r. i 53 mln w 1990 r.) [1]. Kolejnym krokiem w rozwoju sieci kablowych było dążenie do wykorzystania infrastruktury sieci w celu transmisji danych. Na przełomie lat 80. i 90. zaczęła się rozwijać technika DSL (Digital Subscriber Line), umożliwiająca transmisję danych cyfrowych z wykorzystaniem infrastruktury klasycznej sieci telefonicznej. Wiadomo też było, że sieć telewizji kablowej mogłaby potencjalnie lepiej się do tego nadawać, bo segmenty położone najbliżej abonenta są zbudowane z kabli współosiowych o znacznie lepszych parametrach i wię[...]

 Strona 1