Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Nadziakiewicza"

Oczyszczanie gazu syntezowego z zanieczyszczeń węglowodorowych w reaktorze plazmowo-katalitycznym


  Przedstawiono wyniki badań oczyszczania gazu syntezowego przy zastosowaniu niskotemperaturowego reaktora plazmowego ze złożem katalizatora. Przedmiotem badań było usuwanie wyższych węglowodorów z surowego gazu syntezowego pochodzącego ze zgazowania biomasy w skali półtechnicznej oraz badania w skali laboratoryjnej usuwania węglowodorów z gazu symulowanego (toluen). Przedstawiono skuteczność usuwania węglowodorów sięgającą 89% oraz skład gazu przed i po przejściu przez reaktor plazmowo-katalityczny. Syngas from gasification of biomass was plasma-treated in a catalytic gliding arc reactor under O2 oxidn. on a Ni catalyst at 200 or 500°C. PhMe was used as a model substance. Its decomp. degree reached 89% at the O2/gas ratio above 0.10. The real syngas from a demonstration plant for gasification of wood pellets (150 kW). Biomasa należy do jednych z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Wśród jej wielu zalet wymienić należy neutralność pod względem wpływu na efekt cieplarniany oraz wyczerpywanie surowców naturalnych, co jest jednym z najważniejszych podstawowych elementów analiz środowiskowych opartych na LCA (life cycle analysis)1, 2). Jest to szczególnie istotne w kontekście emisji szkodliwych substancji z procesów spalania paliw pierwotnych3). aPolitechnika Śląska, Gliwice; bInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Jan Nadziakiewicza,* Krzysztof Pikońa, Sławomir Stelmachb Oczyszczanie gazu syntezowego z zanieczyszczeń węglowodorowych w reaktorze plazmowo-katalitycznym Removal of hydrocarbon pollutants from syngas by using plasma-catalytic reactor Dr inż. Krzysztof PIKOŃ w roku 1994 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora uzyskał w 1999 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalność - analizy środowiskowe, zagadnienia systemowej gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskiem, LCA, uciążliwość ekologiczna procesów spalania, techn[...]

 Strona 1