Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian Jankowiak"

Mikrostruktura, skład fazowy i mikrotwardość warstw boroniklowanych modyfikowanych wiązką laserową

Czytaj za darmo! »

Właściwości i mikrostruktura warstwy wierzchniej nowoczesnych materiałów inżynierskich mają istotny wpływ na ich zastosowanie i późniejszą eksploatację [1]. Poszukuje się technologii wytwarzania warstwy wierzchniej, która poprawiałaby właściwości obecnie stosowanych materiałów. Jedną z metod obróbki powierzchniowej jest borowanie, w wyniku którego zwiększa się znacznie twardość i odporność na zużycie przez tarcie. W mikrostrukturze warstw borowanych obecne są fazy borków żelaza FeB i Fe2B o kształcie iglastym, których twardość dochodzi do 2000 HV. Warstwy borowane charakteryzują się żaroodpornością do temperatury 800°C i odpornością korozyjną w wielu roztworach kwaśnych i alkalicznych. Niekorzystną cechą warstw borowanych jest ich kruchość, która może przejawiać się odpryskiwaniem i łuszczeniem [2, 3]. Zjawisku temu można zapobiegać przez wytwarzanie jednofazowych warstw borku Fe2B [3] oraz przez wytwarzanie warstw złożonych na drodze łączenia znanych zabiegów obróbki powierzchniowej, np. borowania i nawęglania (boronawęglanie) [4], borowania i niklowania (boroniklowanie) [5], a także przez laserową obróbkę cieplną [4, 6, 7]. Warstwy kompleksowe wieloskładnikowe można wytwarzać metodą dyfuzyjną [4], a także przez połączenie z obróbką galwaniczną [5]. Wyniki badań warstw wieloskładnikowych przedstawiono w pracach [4, 5, 8, 9], w tym zawierających bor i nikiel [5, 8]. W pracy [8] do wytwarzania warstw wierzchnich zastosowano metodę chemicznego bezprądowego osadzania niklu i borowania plazmowego. Przedstawiono skład fazowy i właściwości wieloskładnikowych warstw borowanych wytworzonych na stali średniowęglowej 1045. Wykazano zróżnicowany skład fazowy warstwy: FeB, Fe2B, Ni4B3, wzrost powierzchniowej mikrotwardości od 2000 do 2500 HV0,05 oraz większą ich odporność na zużycie podczas tarcia niż warstw borowanych [8]. W pracach [9, 10] badano wpływ struktury oraz właściwości warstw borowanych wytworzonych na niklu metodą proszkową[...]

 Strona 1