Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK ŁABĘCKI"

Konwersja m etanu w wyższe węglowodory DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac dotyczących konwersji metanu w wyższe węglowodory, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji katalitycznej. Omówiono kinetyczne i termodynamiczne podstawy takiego procesu oraz zaprezentowano różne sposoby jego realizacji. Przedstawiono też zestawienie najczęściej badanych i najwydajniejszych układów katalitycznych. Metan jest rozpowszechnionym surowcem stanowiącym zwykle 60 ч- 95% gazu ziemnego, którego obecne światowe zasoby szacuje się na ok. 100 miliardów m3 l). Niestety, aż dwie trzecie tych zasobów znajduje się w rejonach odległych od rynków zbytu, a więc transport gazu wymagałby drogiego systemu rurociągów. Stosowana metoda kriogenicznego skraplania gazu ziemnego w celu ułatwienia transportu jest energochłonna i wymaga zachowania wyjątkowych środków ostrożności. Wszystko to sprawia, że potencjalne rezerwy naturalnego gazu mają często znikomą wartość rynkową. Duże jego ilości spala się, a tym samym bezpowrotnie traci. Dotyczy to również sporej ilości metanu powstającego ubocznie w wielu syntezach organicznych. Powyższe rozważania prowadzą do koncepcji przerobu gazu ziemnego na łatwo transportowane produkty już w miejscu jego wydobycia. Analiza sytuacji na rynkach zbytu dla potencjalnych produktów takiej przeróbki wskazuje na to, że zdecydowanie pierwszoplanowymi produktami przerobu ogromnej ilości gazu są paliwa ciekłe2). Wśród wykorzystywanych w przemyśle metod realizacji takiego procesu dwie zasługują na największą uwagę: - reforming gazu naturalnego z utworzeniem gazu syntezowego, a następnie (metodą Fischera-Tropscha) syntetycznego paliwa; - utworzenie gazu syntezowego w wyniku reformingu, konwersja tego gazu w metanol, a metanolu - w procesie Mobil - w benzynę (gazolinę). Drogi te są jednak dość złożone, a w głównych etapąph występują istotne ograniczenia termodynamiczne3*. W świetle powyższego zrozumiałe się staje, jakim wyzwaniem dla chemików jest możliwość opracowania technologii [...]

 Strona 1