Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Ciechomski"

Aplikacje mobilne i innowacje technologiczne w handlu DOI:


  Artykuł jest poświęcony znaczeniu aplikacji mobilnych i innowacji technologicznych w funkcjonowaniu nowoczesnego handlu. Celem rozważań jest podkreślenie znaczenia innowacji, w tym głównie technologicznych i asortymentowych, w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi. Autor charakteryzuje zasady funkcjonowania aplikacji mobilnych oraz opisuje korzyści, jakie przynoszą one klientom. Ponadto podaje i komentuje wiele przykładów ilustrujących najnowsze innowacje technologiczne, które są testowane i wdrażane przez detalistów w Polsce. W konkluzji autor dowodzi, że przyszłością handlu jest intensywny rozwój sprzedaży wielokanałowej (tzw. omnichannel). Wynika to z faktu, iż wzbogacenie oferty sklepu stacjonarnego formułą e-sklepu i wykorzystanie aplikacji mobilnych (e-commerce i m-commerce) powinno przynieść optymalne rezultaty. Źródło sukcesu tkwi bowiem we wzajemnie uzupełniających się, zintegrowanych kanałach dystrybucji.Słowo innowacja pochodzi z języka łacińskiego od wyrazu innovatio oznaczającego nowość, odnowienie, zmianę, reformę. Innowacja może być rozpatrywana jako zbiór czynności w ramach wprowadzania czegoś nowego lub jako efekt finalny tego procesu. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są innowacje technologiczne w handlu, w tym aplikacje mobilne. Sektor usług, a w tym działalność handlowa, jeszcze do niedawna był uznawany za niepodatny na postęp techniczny czy innowacje. Obecnie sektor ten w coraz większym stopniu korzysta z osiągnięć postępu naukowo-technicznego [11]. Jedną z przełomowych innowacji w handlu było pojawienie się wielkoformatowych sklepów, czyli samoobsługowych supermarketów, hipermarketów i dyskontów [1]. Jako przykłady nowatorskich rozwiązań w handlu wymienia się m.in. sklepy internetowe, platformy aukcyjne, systemy automatycznej identyfikacji towarów, nowe metody zarządzania logistyką i zapasami [7]. Natomiast w sferze innowacji produktowych w handlu wyróżnić można: dowó[...]

 Strona 1