Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ HAWEŁEK"

ZNAJOMOŚĆ STRUKTURY W SKALI ATOMOWEJ NANOMATERIAŁÓW WĘGLOWYCH, KLUCZOWA DLA ICH PRZYSZŁYCH ZASTOSOWAŃ DOI:10.15199/67.2017.10.21


  Jednym z problemów badawczych realizowanych w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych jest wytwarzanie oraz charakterystyka struktury i nanostruktury w skali atomowej materiałów i nanonomateriałów węglowych, takich jak: nanorurki węglowe, nanorogi węglowe, struktury grafenopodobne czy węgle nieuporządkowane o różnej zdolności do grafityzacji. Różnorodność form występowania węgla pociąga za sobą różnorodność jego właściwości fizycznych i chemicznych, a ta, w bezpośredni sposób wynika ze struktury atomowej, zatem z korelacji międzyatomowych i siły występujących oddziaływań. Natomiast ta różnorodność oddziaływań wynika dalej ze struktury elektronowej i zdolności do tworzenia rożnych hybrydyzacji chmury elektronowej typu sp, sp2 czy sp3 (najczęściej jednak hybrydyzacji mieszanych). W zależności od rodzaju hybrydyzacji i ilości wolnych el[...]

 Strona 1