Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Pieńkowska"

Innowacyjna metoda otrzymywania estrów syntetycznych DOI:10.15199/62.2018.10.3


  Składnikami olejów smarowych są oleje bazowe i różne dodatki chemiczne. Amerykański Instytut Naftowy API (American Petroleum Institute) podzielił oleje bazowe na pięć kategorii (API 1509, dodatek E). Przynależność do poszczególnych kategorii zależy od metody przygotowania oleju, jego budowy chemicznej, wskaźnika lepkości oraz odporności na starzenie1-3). Charakterystykę olejów bazowych podano w tabeli 1. Oleje bazowe pochodzące z ropy naftowej są łatwo dostępne, tanie i sprawdzają się w umiarkowanych warunkach pracy. Jednak ich jakość zależy od składu ropy naftowej i mogą one zawierać różne zanieczyszczenia, w zależności od złoża ropy. Ponadto mają skłonność do tworzenia osadów, które utleniają się w obecności powietrza5). Mogą także stanowić zagrożenie dla środowiska z powodu niewielkiej zdolności do biodegradacji oraz emisji szkodliwych produktów w trakcie spalania paliw silnikowych6). Trend odchodzenia od olejów naftowych na rzecz olejów syntetycznych wynika z faktu, że oleje syntetyczne charakteryzują się większą stabilnością oraz możliwością stosowania w szerszym zakresie temperatur. Użytkownicy olejów syntetycznych kładą również duży nacisk na ich trwałość, a więc na możliwość ich długotrwałego stosowania bez uszczerbku dla smarowanych elementów. Oleje syntetyczne mogą być stosowane nawet 5 razy dłużej niż oleje naftowe. Do zalet olejów syntetycznych należy ponadto lepsza odporność termiczna i oksydacyjna, mniejsza lotność (mniejsze zużycie oleju, większe bezpieczeństwo pożarowe) oraz lepsze właściwości niskotemperaturowe (łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach, mniejsze zużycie smarowanych elementów)7). Jednym z ważniejszych kryteriów doboru oleju smarnego jest jego lepkość. Podstawową klasyfikację lepkościową olejów przemysłowych zawiera norma8), a klasy lepkościowe opierają się na lepkości kinematycznej oleju oznaczanej w 40°C. Na podstawie lepkości oleju w 40°C i 100°C oblicza się wskaźnik lepkości oleju, który mó[...]

 Strona 1