Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Gawdzińska"

Inhomogeneity of reinforcement arrangement in metallic composites

Czytaj za darmo! »

Reinforcement phase particles were characterized by methods of quantitative metalography. The examined material was AlSi9/SiC composite made by the mechanical mixing method. It has been found that the homogeneity of reinforcement phase arrangement varies in the examined composites depending on the place of sampling. The worst in this respect is the middle part of the cast, while the inhomogen[...]

Wpływ chropowatości powierzchni stopu intermetalicznego FeAl42 na jej odporność na erozję kawitacyjną w okresie inkubacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności stopu intermetalicznego FeAl42 o różnej chropowatości powierzchni. Próbki poddawano obciążeniom kawitacyjnym na stanowisku strumieniowo-uderzeniowym. Stwierdzono korzystny wpływ polerowania warstwy wierzchniej na zużycie kawitacyjne stopu intermetalicznego FeAl42. ABSTRACT The paper presents results of investigation cavitation erosion resistance [...]

Analiza wad jednopolimerowych kompozytów poliestrowych DOI:10.15199/28.2015.6.43


  Analysis of defects in single-polymer polyester composites Global market of polymer composites grows dynamically and will maintain its growth in the future — not only because of increasing demand by the branches which are the main recipients of these composites, but also because of new applications invented for them. Such a large requirement and wide application enforces perpetual development of these materials. An interesting innovation is a proposal of using the reinforcement in form of thermoplastic fibers, made out of the same material as the matrix. As a result, a so-called single-polymer composite is obtained. In literature, studies of these type of materials concern mostly examples of polyethylene or polypropylene composites. However, the idea of single-polymer composites begins to be implemented also for other polymer materials, such as PMMA or polyesters. This paper presents manufacturing and certain defects, forming during determination of the processing conditions for creation of single-polymer polyester composites PET/PETG. Key words: composites, polyesters, single-polymer composites, film-stacking. Globalny rynek kompozytów polimerowych dynamicznie rośnie i będzie również wzrastać w przyszłości — nie tylko ze względu na rosnący popyt ze strony branż będących ich głównymi odbiorcami, lecz również ze względu na nowe zastosowania. Wymusza to ciągły rozwój tych materiałów. Interesującą innowacją jest propozycja zastosowania jako wzmocnienia włókien termoplastycznych wykonanych z tego samego materiału co osnowa, w wyniku czego uzyskuje się tzw. kompozyt jednopolimerowy (single-polymer composites). W literaturze można spotkać przede wszystkim badania nad tym typem materiałów opisane na przykładach jednopolimerowych kompozytów polietylenowych lub polipropylenowych. Obserwuje się jednak coraz częstsze zastosowanie kompozytów jednopolimerowych dla innych tworzyw, tj. PMMA lub poliestrów. W pracy opisano wytwarzanie oraz wady p[...]

 Strona 1