Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Osik"

Wspomnienia o Panu Bolesławie Wolnym DOI:


  Kolega Bolesław Wolny urodził się w dniu 5.01.1935 r. we Lwowie. Był szczecinianinem od roku 1946, a z geodezją szczecińską związał się w roku 1955, gdy rozpoczął zbieranie materiałów i pisanie pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH pt. "Inwentaryzacja urządzeń portowych". Po ukończeniu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskaniu tytułu: mgr inż. geodeta, rozpoczął z dniem 1.08.1957 r. pracę zawodową w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Pierwsze poważne prace polegały na wykonaniu pomiarów i sporządzeniu map pasa technicznego wybrzeża morskiego, administrowanego przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, a więc na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego. W roku 1962 przeszedł do pracy w administracji geodezyjnej i nadzoru, podjął pracę w Delegaturze GUGiK, by z dniem 1.07.1972 zostać Kierownikiem Delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W roku 1974 powstało Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii w Szczecinie, którego dyrektorem został Bolesław Wolny, z tytułem głównego geodety województwa aż do roku 1984. Prezes GUGiK powołał w 1977 r. kolegę Bolesława Wolnego na członka Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, której był członkiem do 1987 roku. W latach 1985-1990 pracował w OPGK w Szczecinie jako kierownik Zakładu Inżynierii i Wydawnictwa i szef Wojewódzkiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W roku 1991 przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko Kierownika Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. W latach 1985 do 1996 był członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej złożył wniosek o przyjęcie w poczet członków SGP, a Zarząd Oddziału swoją decyzją z dnia 13.09.1957 r. przyjął Go w poczet członków Stowarzyszenia Geo[...]

 Strona 1