Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz MATYSIAK"

Modelowanie procesu wytwarzania urządzeń elektroenergetycznych z izolacją kompozytową

Czytaj za darmo! »

Zaawansowane symulacje komputerowe są bardzo pomocnym narzędziem przy projektowaniu urządzeń elektrycznych i procesu ich wytwarzania. W artykule opisano zastosowanie obliczeń komputerowych do analizy i optymalizacji wybranych etapów procesu wytwarzania papierowo-żywicznych izolatorów przepustowych i kompozytowych izolatorów liniowych, takich jak suszenie papieru, utwardzanie żywicy i wulkanizacja silikonu. Omówiono również zastosowanie symulacji komputerowych do analizy wytrzymałościowej papierowo-żywicznego izolatora przepustowego poddanego obciążeniu sejsmicznemu. Abstract. The advanced computer simulations are valuable tool in development of electrical apparatus and their manufacturing process. This paper presents application of numerical calculations to analysis and optimization of selected steps of the manufacturing process of the epoxy-paper bushings and composite insulators, such as paper drying process, epoxy curing and silicone molding. The application of computer simulations to mechanical analysis of the dry bushing exposed to seismic load is also shown. (Modeling of the manufacturing process of the electrical apparatus with composite insulation). Słowa kluczowe: przepust, izolator, tworzywo sztuczne, symulacje Keywords: bushing, insulator, composite, modeling Wstęp Izolator przepustowy składa się z metalowego przewodnika w postaci rury lub pręta, na który nawiniętych jest szereg warstw papieru, pomiędzy którymi umieszczone są folie aluminiowe. Wymiary i położenie każdej z foli są ściśle określone, aby uzyskać odpowiednią gradację natężenia pola elektrycznego. Tradycyjnie, w celu zapewnienia właściwej izolacji elektrycznej pomiędzy foliami aluminiowymi, papier nasączany jest olejem - tzw. przepusty OIP (Oil Impregnated Paper). Rozwój w dziedzinie syntetycznych materiałów izolacyjnych i sposobów ich przetwarzania umożliwił zastąpienie oleju poprzez żywicę epoksydową - tzw. przepusty RIP (Resin Impregnated Paper). Są one co[...]

 Strona 1