Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Białko"

Problematyka zabezpieczenia części fortu "Luneta Warszawska" w Krakowie DOI:10.15199/33.2015.11.51


  Wjednymz najstarszych austriackich fortów, pochodzącym z połowy XIX w., sto lat później urządzono więzienie Urzędu Bezpieczeństwa. Z tego okresu zachowały się napisy wydrapane przez więźniów na ścianach celi. Znaczne zawilgocenie pomieszczeń znajdujących się pod nasypem ziemnym stało się przyczyną przyspieszonej degradacji murów wraz z zapisaną na nich historią. Celemdziałań inżynierskich i remontowo-konserwatorskich było stworzenie warunków do przeprowadzenia konserwacji napisów przez eliminację przyczyn zawilgocenia oraz zabezpieczenie rejonu celi przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia. W ramach prac rozpoznano i wykorzystano elementy pierwotnego systemu wentylacji. Słowa kluczowe: "Luneta Warszawska", Bastion IVa, konserwacja, zawilgocenie, fort."Luneta Warszawska" to przykład fortu reditowego (fotografia 1) ze stanowiskami artyleryjskimi na wałach oraz tarasie potężnej bastei (redity), stanowiącej trzon pięciobocznych umocnień. W1909 r. na lewymbarku wybudowano nowoczesny, betonowy tradytor broniący pobliskiej stacji kolejowej. W 1914 r. twierdza spełniła swoje zadanie, zatrzymując ofensywę rosyjską, jednak po odzyskaniu przez Polskę niepodległości straciła strategiczne znaczenie [1]. Forty pozostały jednak w gestii wojska. "Luneta Warszawska" zaczęła pełnić funkcjemagazynowe, a następnie zamieniono ją na więzienie. Podczas niemieckiej okupacjimieściło sięwniejwięzienieGestapo, a powojnie -Urzędu Bezpieczeństwa. Na celę więzienną (karcer) przeznaczono pomieszczenie 3,15 x 2,68 m i wysokości 3,66 m zlokalizowane w kazamatach pod wałem fortecznym południowo- zachodniego narożnika fortu (rysunek 1). Gdy fort przestał pełnić funkcję więzienia, urządzono w nim magazyny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 2002 r. Agencja Mienia Wojskowego sprzedała obiekt prywatnemu inwestorowi. Wczerwcu 2007 r. "LunetaWarszawska" została wpisana do rejestru zabytków. Fort jest murowany z cegły z elementami kamiennymi i wykona[...]

 Strona 1