Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy CZAJKOWSKI"

System radiotelegrafii automatycznej i możliwości jego zastąpienia w GMDSS

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-23 lutego 2007 r. odbyła się w Londynie XI sesja Podkomitetu ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (Sub-Committee on Radiocommunication and Search and Rescue - COMSAR) - Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization - IMO). Obrady otworzył Sekretarz Generalny IMO - Pan Efthimios E. Mitropoulos, który odniósł się do katastrof morskich na [...]

Procedury alarmowania w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-23 lutego 2007 roku odbyła się w Londynie XI sesja Podkomitetu ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (Sub-Committee on Radiocommunication and Search and Rescue -COMSAR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization - IMO)). Obrady otworzył sekretarz generalny IMO - Efthimios E. Mitropoulos - odnosząc się do katastrofy statków morskich na[...]

Standard cyfrowy INMARSAT-B kończący erę standardu "A"

Czytaj za darmo! »

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Satelitarnej Radiokomunikacji Ruchomej (IMSO - International Mobile Satellite Organization), działający od początku istnienia satelitarnego systemu radiokomunikacji morskiej INMARSAT, standard "A" z dniem 31 grudnia 2007 roku przestaje pracować. W latach 90. stanowił on najbardziej rozpowszechniony standard zainstalowany na tysiącach statków. Był wersją an[...]

Cyfrowa fonia INMARSATU-M

Czytaj za darmo! »

System INMARSAT-M oparty na nowoczesnej radiokomunikacji cyfrowej, został zaprojektowany i skonstruowany w celu prowadzenia efektywnej komunikacji pomiędzy publicznymi sieciami telefonicznymi oraz użytkownikami stacji ruchomych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. INMARSAT-M zapewnia prowadzenie łączności telefonicznej dobrej jakości oraz serwisu faksymilograficznego i transmisję danych o sz[...]

Rozwój systemu tramsmisji morskich informacji bezpieczeństwa w GMDSS

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo życia na morzu jest ciągle aktualnym tematem, którym szczególnie zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO). Zagadnienie to jest przedmiotem działalności Podkomitetu ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (Sub-Committee on Radiocommunication and Search and Resuce-COMSAR). Podkomitet ten ustala takie przepisy i postan[...]

Tendencje rozwojowe systemu GMDSS

Czytaj za darmo! »

Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS 1 lutego 2009 roku obchodzi dziesiątą rocznicę pełnego wdrożenia na morzach i oceanach świata. Stosuje się go obowiązkowo na wszystkich statkach towarowych, podlegających Konwencji SOLAS, tj. o wyporności powyżej 300 ton i wszystkich statkach pasażerskich, odbywających żeglugę międzynarodową, natomiast wybrane podsystemy składowe mogą być instalowane nieobligatoryjnie na jednostkach pozakonwencyjnych, tj. statki rybackie, jachty, holowniki itp. Pomimo olbrzymiego postępu w zakresie podnoszeniu bezpieczeństwa żeglugi na morzu, jaki niesie za sobą system GMDSS, nie zlikwidował on w okresie ostatnich dziesięciu lat wypadków i tragedii na morzu. W szczególności dotyczy to wspomnianych statków pozakonwencyjnych, gd[...]

Szanowni Czytelnicy

Czytaj za darmo! »

1 lutego 2009 roku mija 10 lat od daty pełnego wdrożenia nowoczesnego systemu radiokomunikacyjnego - następcy radiotelegrafii Morse` a na morzu, a mianowicie Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Podczas obrad Podkomitetu ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa (COMSAR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), w lipcu 1999 roku w Londynie, Sekretarz Generalny tej organizacji stwierdził, iż 1 lutego 1999 roku zakończył się siedmioletni okres implementacji systemu GMDSS. Uznano, iż jest to olbrzymi sukces IMO, który może być uznany za kamień milowy w historii osiągnięć tej organizacji, jak również podnoszenia bezpieczeństwa na morzu. Wydawałoby się, że tak niedawno, bo w 1995 rok[...]

Inmarsat Fleet F77 i F55

Czytaj za darmo! »

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na transmisję danych, zmniejszanie kosztów oraz zwiększanie bezpieczeństwa komunikacji w żegludze międzynarodowej INMARSAT opracował nową "rodzinę" rozwiązań, które zostały nazwane Fleet i są przeznaczone do w pełni zintegrowanego satelitarnego systemu radiokomunikacyjnego, umożliwiającego transmisję danych oraz fonii. Pierwszym systemem było rozwiązanie, w którym w terminalu morskim zastosowano antenę o długości 77 cm - stąd nazwa Fleet F77. Kolejną wersją była Fleet F55. W przypadku wielu zastosowań terminale te mogą znaleźć przemienne wykorzystanie, aczkolwiek w kilku ważnych aspektach można zauważyć istotne różnice między nimi. Światowy serwis foniczny, stosujący szybkość 4,8 kbit/s, zwany AMBE (Advanced Multi-Band Excitation) i [...]

 Strona 1  Następna strona »