Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zych"

WYKRYWANIE GRUPOWYCH ZERWAŃ SESJI PPP DETECTION OF GROUP PPP DISCONNECTS DOI:10.15199/59.2016.8-9.42


  Efektywne wykrywanie awarii w sieci dostępowej i agregacyjnej jest dla operatora telekomunikacyjnego kluczem do zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Artykuł opisuje nowe podejście do wykrywania awarii bazujące na korelacji danych otrzymywanych z sieci. Kluczowym źródłem są dane dotyczące rozliczeń (ang. Accounting) użytkowników otrzymywanych za pomocą protokołu RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service). Pokazano, iż proponowane rozwiązanie pozwala operatorowi zwiększyć skuteczność wykrywania awarii. Abstract: Effective detection of access and aggregation network failures is crucial for providing continuous broadband services. The article proposes new method for failures detection, which is based on RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) accounting data retrieved in the real time from the network. Author shows that developed solution provides Telco operator better performance of failure detection, which results in quicker reaction to them and decrease of service unavailability time. Słowa kluczowe: awarie, monitorowanie, RADIUS, sieć. Keywords: failures, monitoring, network, RADIUS. 1. WSTĘP Wykrywanie awarii sieciowych jest krytycznym procesem dla każdego operatora telekomunikacyjnego. Musi być ono szybkie, być w stanie zapewnić dane bez opóźnień oraz być niezawodne. Te wymagania są kluczowe, ponieważ awarie sieciowe mogą dotknąć tysięcy, czasami nawet milionów usług. W niektórych przypadkach awaria krytycznego elementu infrastruktury może dotknąć ludzi w różnych krajach (np. awaria wpływająca na routing protokołu BGP). Oczywistym jest, iż operator musi reagować na takie awarie tak szybko jak to tylko możliwe [1]. Zespoły zarządzania siecią dostępową i agregacyjną, odpowiedzialne za monitoring, wykorzystują do tego celu systemy zarządzania siecią (ang. NMS - Network Management System) [10]. Systemy te są dostarczane przez producentów urządzeń sieciowych lub wykorzystywanego oprogramowania. Ze[...]

ZMODYFIKOWANE ALGORYTMY DEKODOWANIA SFERY W TECHNICE MIMO DOI:10.15199/59.2015.8-9.64


  W referacie zaproponowane zostały modyfikacje algorytmu dekodowania sfery (SD - Sphere Decoding), umożliwiające działanie dekodera MIMO w warunkach silnej korelacji kanałów i niepełnej informacji o ich transmitancjach. Dekodery analizowano rozważając klasyczny system MIMO, w którym wszystkie anteny nadawcze są aktywne, jak również analizując sieć sensorową, w której występują również anteny nieaktywne. Wyniki pokazały, że zmodyfikowany algorytm dekodowania sfery ma potencjał zastosowania w dekoderach MIMO w warunkach niepełnej informacji o transmitancjach kanałów. 1. WSTĘP Duża atrakcyjność systemów wieloantenowych MIMO wynika z możliwości uzyskania dużej efektywności widmowej, a co za tym idzie, zwiększenia przepustowości sieci bezprzewodowej w przypadku transmisji wielodrogowej. Transmisja z wykorzystaniem MIMO od pewnego czasu stała się standardem we wszystkich technikach transmisji bezprzewodowej. W sieciach komórkowych została ona wdrożona w ramach 3G HSDPA (3GPP Release 7) i jest kontynuowana w ramach LTE. W ramach transmisji w bezprzewodowych sieciach lokalnych MIMO zostało wdrożone w standardzie IEEE 802.11n-2009 i także jest kontynuowane w najnowszym IEEE 802.11ac. Coraz częściej techniki MIMO są także stosowane w sieciach sensorowych. Systemy MIMO zwiększają efektywność transmisji w stosunku do systemów SISO wykorzystując dywersyfikację przestrzenną ścieżki (połączenia między anteną nadawczą a odbiorczą, zwaną też podkanałem przestrzennym). Im większa jest dywersyfikacja przestrzenna sygnału (mniejsza korelacja ścieżek) tym większa jest efektywność transmisji. Granicznie, przy całkowitym braku korelacji ścieżek uzyskuje się zwiększenie efektywności transmisji N-krotnie, gdzie N jest mniejszą z liczb anten nadawczych i anten odbiorczych. Zmniejszenie korelacji ścieżek (które powoduje także mała odległość między antenami) powoduje zmniejszenie efektywności transmisji - mówimy wówczas o wzroście koherencji. W t[...]

SMART ENERGY METER CONNECTED WITH HOME AREA NETWORK DOI:10.15199/59.2015.8-9.29


  In this paper the idea and description of demo realization of smart energy meter connected with home area network (HAN) are presented. Authors explain what Advanced Metering Infrastructure (AMI) system and smart energy meters are and how they work. On the other hand HAN network concept is shortly presented to lastly focus on the idea of connection of these two networks. Finally authors discuss a few use cases for such combonetworks and describe laboratory demonstration for HAN and AMI networks connection. 1. INTRODUCTION Internet of Things (IoT) and Machine2Machine (M2M) communication seem to be the most developing telecommunication area over the past few years. According to various estimates and forecasts the IoT market would grow rapidly in the near future. For example ABI Research Company reported last year that the installed base of active wireless connected devices would exceed 16 billion in 2014, about 20% more than in 2013. It was also said that the number of devices would more than double from the current level, with 40.9 billion forecasted for 2020 [1]. Influences on these numbers have different industry sectors, especially utilities ones: energy, water, waste management. All these areas want to be smart - for example it means that waste management company will monitor if someone else does not use your garbage can and energy network operator will inform customer online about his account balance. However to make utilities networks smart, there is a need for connectivity. What is more it is not caused by human, but full M2M communication for such elements as meters, trash cans, concentrators etc. Only in connected environment networks can be smart, work efficiently and automatically. Nowadays the most smart or at least fastest going to be smart are the electricity networks. On the one side it is because of technology readiness level, but on the other side it is as well forced by European Union law. Briefly saying[...]

Wybrane metody redukcji zakłóceń w radioizotopowych korelacyjnych pomiarach przepływów dwufazowych DOI:10.15199/48.2015.08.17

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona. Otrzymane wyniki estymacji czasu opóźnienia i prędkości cząstek stałych charakteryzują się mniejszymi niepewnościami niż w przypadku klasycznej filtracji cyfrowej. Abstract. The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained results of time delay and velocity of the solid phase estimation have lower uncertainties in comparison with a conventional digital filtering. (Selected noise reduction methods in correlation two-phase flows measurements by radioisotopes). Słowa kluczowe: pomiary przepływów dwufazowych, absorpcja promieniowania gamma, funkcja korelacji wzajemnej, redukcja szumów. Keywords: two-phase flow measurements, gamma ray absorption, cross-correlation function, noise reduction. Wstęp Przepływy dwufazowe ciecz - cząstki ciała stałego w rurociągach mają istotne znaczenie m.in. w przemyśle mineralnym, metalurgicznym, chemicznym. Tego typu przepływy, ze względu na potrzebę zwykle bezkontaktowego i równoczesnego pomiaru głównych parametrów transportu poszczególnych faz (prędkości, natężenia przepływu, udziału faz, itp.), wymagają zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych. Należą do nich metody tomograficzne (elektryczna, promieniowania gamma i promieniowania X), metody optyczne wykorzystujące szybkie kamery, LDA (Laser Doppler Anemometry), PIV (Particle Image Velocimetry) itp. [1-3]. Ze względu na możliwość obserwowania wybranego składnika przepływu, nawet w trudnych warunkach, uznani[...]

MONITORING OF XDSL CPE TYPE FROM DSLAM SIDE DOI:10.15199/59.2015.8-9.49


  Paper describes two different types of monitoring options for xDSL CPE (Customer Premises Equipment) detection from DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) side. Authors firstly present general idea of solution, particularise it for a specific application and then analyse impact of it on network devices and telco management network. The analysis focuses mainly on performance and reliability of each option for a business application, which is migration of services from ADSL/2/2+ to VDSL2 technology. Presented in the paper results and experience are based on the real telco network. 1. INTRODUCTION Copper subscriber line based digital communication is a mature technology. First ISDN specification was proposed in 1984 by the CCITT (from French: Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique, now ITU-T) and now over thirty years later the ADSL/2/2+ (Asymmetric Digital Subscriber Line/2/2+) and VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2) following developed technologies are widely used. These ADSL family and VDSL2 techniques always coexist in one telco network. In this one telco network as well always operate few telco operators: one incumbent and alternatives ones. If we connect it with the fact that G.FAST (Fast Access to Subscriber Terminals) [1, 2] - new technique specification was released last year and continues to grow, we could be sure CPE detection is one of the most important telco technical process (specially for incumbents providing Bit-Stream Access). It is discussed in [3] that CPE type detection is one of the key issue for services migration between not compatible ATM (Asynchronous Transfer Mode) over ADSL/2/2+ and PTM (Packet Transfer Mode) over VDSL2 techniques. This migration process must take place because service bitrate required by customers is constantly growing, so currently the most suitable solution for copper lines is VDSL2, which could provide downstream bitrates u[...]

 Strona 1