Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy R. Sobiecki"

Microstructure studies of nickel-carbon nanotubes nanocomposite coatings formed by electrodeposition DOI:10.15199/28.2016.1.3


  Many researchers nowadays concentrate on nanocrystalline metal-matrix composites, as well as on composites reinforced by nanoparticles, to find more suited materials to be used in aviation, nuclear power plants or as a hydrogen storage for fuel cells. The aim of this paper was to investigate the possibility of producing nanocrystalline nickel-based composite coatings reinforced by carbon nanotubes (Ni-CNT). The goal was to obtain well immersed carbon nanotubes fully dispersed in nanocrystalline nickel matrix by using standard electrochemical deposition equipment and modify the process by changing parameters like bath composition, additives, nanotubes content or stirring method. The effect of optimization of these parameters on composite’s microstructure, surface topography and nanohardness was investigated. Also, usefulness of different approach, so called “stirring electrode" was examined. Scanning electron microscopy, transmission electron microscopy with electron diffraction, X-ray diffraction and Raman spectroscopy were used to determine the microstructure of obtained coatings. Key words: nickel nanocomposite, carbon nanotubes, metal-matrix composite, microstructure, nanohardness.1. INTRODUCTION Many researchers are now focusing on the development of the composites with nanocrystalline metal matrix and composites reinforced by the nanoparticles [1÷3]. Since the discovery of carbon nanotubes [4] an intensive work has been done in attempt to exploit their properties, and tries has been made to include them as a reinforcement of nanocomposites [5÷7]. Composites like that are used in aerospace, nuclear energy and as the storage of hydrogen in fuel cells [5]. An example of such a material is a nanocrystalline nickel matrix based nanocomposite reinforced by carbon nanotubes (Ni/CNTs). They are currently attempts to produce this type of material in the form of geometric solids with significant volumes, such as a few millimeters[...]

Odporność korozyjna warstw wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Stal austenityczną 316L poddano procesom niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego, w wyniku którego wytworzono warstwy zbudowane z austenitu azotowego, tzw. fazy S. Wykazano wpływ ciśnienia procesu azotowania jarzeniowego na strukturę, skład chemiczny i fazowy oraz grubość wytworzonej warstwy austenitu azotowego. Warstwy wytworzone przy wyższym ciśnieniu w komorze roboczej rzędu 4 mbar charakteryzują się mniejszą grubością, większą chropowatością powierzchni oraz mniejszą zawartością azotu w warstwie. Zapewniają jednak zwiększenie twardości stali austenitycznej przy zachowanej wysokiej odporności na korozję wżerową w 0,5 M roztworze wodnym NaCl. Obniżenie ciśnienia azotowania jarzeniowego do 2 mbar w znaczącym stopniu poprawia zarówno twardość jak i odporność korozyjną stali[...]

 Strona 1