Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GEHAN ISMAEIL YOUSEFF"

Potentiometric determination of molybdate ions


  Molybdates are one of the recently developed corrosion inhibitors for cooling systems. This paper presents a simple and accurate method for molybdate analysis in these systems, based on the potentiometric titration of molybdate with lead acetate, using molybdenum, lead and molybdenum-containing alloys as indicator electrodes. At the equivalent point, a rapid jump of the potential of the indicator electrode relative to the reference calomel electrode takes place indicating complete precipitation of the present molybdate in the form of lead molybdate. The results show a linear relationship between volumes of molybdate and the consumed acetate with equimolar concentrations. Bimetallic electrodes have been also used in following the titration reaction, with no need to apply a reference electrode. The method is applicable in the presence of the constituents of cooling water and the corrosion products of the main materials used in the construction of cooling systems. It is also applicable in LiBr containing cooling systems. Keywords: molybdate corrosion inhibitors, potentiometric titration, indicator electrodes, LiBr Potencjometryczne oznaczanie jonów molibdenianowych Molibdeniany należą do jednych z najnowszych inhibitorów korozji stosowanych w układach chłodzenia. Zaprezentowano prostą i dokładną metodę analizy molibdenianów w takich układach, opartą na miareczkowaniu potencjometrycznym molibdenianu za pomocą octanu ołowiu z użyciem, jako elektrod wskaźnikowych, molibdenu, ołowiu i stopów zawierających molibden. W punkcie równoważnikowym następuje gwałtowny skok potencjału elektrody wskaźnikowej względem kalomelowej elektrody odniesienia wskazujący całkowite osadzenie się molibdenianu w postaci molibdenianu ołowiu. Wyniki wskazują na liniową zależność między ilością molibdenianu a zużytym octanem o stężeniach równomolarnych. Do miareczkowania zastosowano również elektrody bimetaliczne, co wyeliminowało konieczność użycia elektrody odn[...]

 Strona 1