Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur HENRYKOWSKI"

Wpływ parametrów procesu plazmowego nanoszenia pokryć węglowych na włókninę polipropylenową na formy otrzymywanych struktur węglowych

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano metodę niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do nanoszenia cienkowarstwowych pokryć węglowych na włókninę polipropylenową. Wymagane do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego właściwości pokrycia węglowego (wysoka przewodność, dobra przyczepność do podłoża i odporność na ścieranie) są konsekwencją udziału faz grafitowej i diamentowej w wytwarzanej warstwie. W tej pracy do identyfikacji faz węglowych zastosowano metodę spektroskopii Ramana. Abstract. In this work the method of low-temperature glow discharge plasma for applying thin film of carbon on the non-woven polypropylene was used. Required for use in the technique of the electromagnetic field shielding properties of carbon coatings (high conductivity, good adhesion to the substrate and resistance to abrasion) are a consequence of the participation of graphite and diamond phases in the produced layer. In this work to identify the carbon phase Raman spectroscopy method was used (Effect of plasma process parameters on the obtained form of carbon structures on the polypropylene non-woven substrate). Słowa kluczowe: węglowe pokrycie plazmowe, włóknina polipropylenowa, spektroskopia Ramana. Keywords: carbon-plasma coating, polypropylene unwoven fabric, Raman spectroscopy Wprowadzenie Jednym z rozwiązań materiałowych wykorzystywanych w technice ekranowania pola elektromagnetycznego są cienkowarstwowe pokrycia przewodzące. Ze stosowanych metod ich wytwarzania, ostatnio coraz większe znaczenie znajduje plazmowa depozycja struktur cienkowarstwowych [1-6]. Duże możliwości metod plazmowych wiążą się zarówno z prostą technologią wytwarzania, jak i unikatowymi właściwościami fizycznymi otrzymywanych warstw, różniącymi się w istotny sposób od właściwości konwencjonalnych materiałów. Są to przede wszystkim: duża wytrzymałość mechaniczna (twardość, odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność do podłoża) oraz odporność na działanie śro[...]

 Strona 1