Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Rdzawska-Augustin"

Ochrona drewnianych domów przysłupowych na terenie województwa dolnośląskiego DOI:10.15199/33.2015.11.49


  Łużyckie domy drewniane, o konstrukcji przysłupowej, występują na styku Polski, Czech i Niemiec, tj. na obszarze dawnych Górnych Łużyc. Budynki te wznoszone do II wojny światowej, obecnie, pozbawione środków na ich remonty i modernizacje, w większości przypadków są w złym stanie technicznym. Ich ratowanie jest możliwe przez modernizację oraz adaptację do nowych funkcji. Celem artykułu jest pokazanie pogarszającego się stanu technicznego tego typu obiektów oraz prób ich ratowania przez odpowiednio prowadzone remonty i adaptacje. Słowa kluczowe: łużyckie domy przysłupowe, ochrona.Unikatowy typ budownictwa drewnianego, zwanego przysłupowym lub łużyckim(niem.Umgebinde), występuje obecnie na styku trzech państw (dawne Górne Łużyce): w Polsce - w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w Północnych Czechach - w części zachodniej Sudetów Czeskich i w Lužickich Horach, aż po Liberec oraz w Niemczech - we wschodniej części Saksonii aż po Drezno. Po stronie polskiej domy przysłupowe występują najliczniejwzachodniej częściwojewództwa dolnośląskiego odNysy Łużyckiej, przez Sudety Zachodnie (okolice Bolesławca, Jeleniej Góry, Lubania Śląskiego, Lwówka Śląskiego i Zgorzelca), Sudety Środkowe poWschodnie [1]. Konstrukcje przysłupowe Konstrukcja przysłupowa, która powstała na terenieGórnych Łużyc, należy do najciekawszych osiągnięć dawnej sztuki ciesielskiej, w której połączono wszystkie znane typy konstrukcji drewnianych (słupowe, szkieletowe i wieńcowe). Jest to drewniany system nośny budynku, w którym wrażliwy na wyboczenie i ściskanie zrąb budynku (ściany wieńcowe) jest otoczony niezależną konstrukcją słupową podtrzymującą szkieletową ścianę kolankową bądź ścianę piętra i konstrukcję dachu. Powstało kilka hipotez dotyczących powstania tej konstrukcji: jedna z nichmówi, że słupy stosowano po to, aby odciążyć konstrukcję wieńcową. Druga zakłada, że ponad izbą o ścianach wieńcowych wznoszono niezależną konstr[...]

 Strona 1