Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Mierzwa"

Remont 80-letniej betonowej zapory wodnej DOI:


  Remont jednej z najstarszych w Polsce zapór betonowychwymagał zastosowania betonu natryskowego o niestandardowych właściwościach. Użyto mieszanek o mrozoodporności F300 oraz ścieralności namokro Ścmax ≤ 2,5mm.Badania przeprowadzone podczas remontu oraz po czterech latach od jego zakończenia potwierdziły doskonałą jakość zastosowanych materiałów. Słowa kluczowe: beton, beton natryskowy, remont, zaporawodna.Remontowana zapora wodna została wybudowana w latach 1929 - 1932. Długość zapory w koronie wynosi 295 m, wysokość od poziomu dna zbiornika do poziomu szczytu korony 21 m, natomiast objętość wbudowanego betonu 70000 m3. Na długości zapora została podzielona dylatacjami na 10 segmentówwczęści prawostronnej, 2 (tzw. przelewowe) w części środkowej i 6 w części lewostronnej. Podczas użytkowania zapory w ciągu ponad osiemdziesięciu lat uwidoczniły się liczne i rozległe uszkodzenia na powierzchni odpowietrznej. Wykonany przegląd i eks[...]

 Strona 1