Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Węgrzyn"

Rozszerzona rzeczywistość przyszłością turystyki DOI:


  Rzeczywistość rozszerzona jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się technologii. Warunki do jej postępu stały się sprzyjające w momencie rozwoju technologii informacyjnych, zarówno od strony oprogramowania, jak i sprzętu. Stale udoskonalane urządzenia mobilne, ich różnorodność oraz miniaturyzacja bardzo przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju systemu AR (ang. Augmented Reality). Nie da się ukryć, iż większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez komputerów, Internetu czy urządzeń mobilnych. Czym tak naprawdę jest rozszerzona rzeczywistość? Najogólniej mówiąc poszerzona rzeczywistość to nic innego jak połączenie dwóch światów: rzeczywistego i wirtualnego. Oznacza to, iż obiekty generowane komputerowo nakładane są na obraz rzeczywisty. Rozszerzona rzeczywistość to system, w którym każdy obiekt zlokalizowany jest w świecie realnym w przestrzeni trójwymiarowej. Bardzo ważna jest także interaktywność obiektów wirtualnych oraz konieczność wyświetlania ich w czasie rzeczywistym. Omawianej technologii, która nie tworzy nowego świata, lecz modyfikuje ten, który już istnieje, nie należy mylić z wirtualną rzeczywistością (ang. Virtual Reality). Co więcej, Virtual Reality w całości zastępuje świat realny, poprzez obraz przetworzony komputerowo. W przypadku rzeczywistości rozszerzonej świat rzeczywisty zostaje wyłącznie wzbogacony oraz uzupełniony o dodatkowe informacje. Mobilne przewodniki tur[...]

Biopolietylen i biokompozyty na jego osnowie DOI:10.15199/62.2018.8.7


  Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2015 r. wyniosła 322 mln t, przy czym w Europie wyprodukowano 58 mln t tych materiałów. Największym ich producentem na świecie są Chiny, na kolejnych pozycjach znajdują się Europa i kraje NAFTA. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie w 2015 r. wynosiło 49 mln t. Główne segmenty zastosowania polimerów w Europie to rolnictwo (3,3%), sektor elektryczny i elektroniczny (5,8%), motoryzacja (8,9%), budownictwo (19,7%), opakowania (39,9%) i inne zastosowania (AGD, meble, sport, zdrowie, bezpieczeństwo), stanowiące 22,4%. Przewiduje się tendencje wzrostowe produkcji tworzyw polimerowych, co wynika ze zwiększającego się zakresu ich zastosowania1). Jednak może to prowadzić do coraz większego obciążenia środowiska naturalnego, bezpośrednio poprzez wzrost ilości odpadów tworzywowych, a pośrednio poprzez wydobycie oraz przetwórstwo surowców kopalnych2). Wszelkie wahania wydobycia i cen tego surowca odbijają się również na sytuacji w przemyśle tworzyw sztucznych3). Problem wyczerpujących się surowców kopalnych (głównie ropy naftowej) może prowadzić do wzrostu cen produktów pochodnych, w tym tworzyw sztucznych uzyskiwanych z tego surowca2). Należy także zwrócić uwagę na zrównoważony rozwój w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zasada zrównoważonego rozwoju podkreśla potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej oprócz wymiaru ekonomicznego również czynników społecznych i środowiskowych w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale także przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój w odniesieniu do produkcji tworzyw polimerowych wiąże się z odpowiedzialnością za wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, które należy oceniać poprzez ich wpływ na środowisko naturalne. Ocena ta powinna obejmować proces produkcji i dostawę surowców, metody przetwórstwa, pakowanie, dystrybucję, użytkowanie i gospodarkę odpadami2). Jeżeli chodzi o aspekty środowiskowe, to produkcja tworzyw sztucznych[...]

 Strona 1