Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert WÓJTOWICZ"

Koncepcja wirtualizacji usług zabezpieczeniowych w stacjach elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2017.05.02

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje koncepcję technologii wirtualizacji, które mogą posłużyć do stworzenia nowej generacji Inteligentnych Urządzeń Elektronicznych (IED). Przegląd koncepcji został oparty o rozwiązania informatyczne stosowane w konwencjonalnych systemach informatycznych. Poddano analizie rozwiązania platform witalizacyjnych firm VMware oraz Microsoft pod kierunkiem wykorzystania w urządzeniach IED. Abstract. The article describes the concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices (IEDs). The presented overview of the concept was based on well-known virtualization concepts used in conventional systems. The VMware and Microsoft platforms are analyzed under their potential application for IEDs virtualization. The concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices Słowa kluczowe: Wirtualizacja IED, Wirtualizacja IEC-61850, platforma VMware, Ethernet w IEC-61850, GOOSE, wirtualne maszyny. Keywords: virtualization IED, virtualization IEC-61850, VMware platform Wstęp Odkąd technologia mikroprocesorowa oraz nowoczesne technologie cyfrowe weszły do systemów zabezpieczeniowych i kontroli w stacjach elektroenergetycznych, istotne zmiany zaczynają zachodzić lub już zaszły w pracy układów sterowania i zabezpieczeń stacji. Urządzenia IED (ang. Intelligent Electronic Devices) stopniowo zastępują tradycyjne przekaźniki zabezpieczeniowe, dotychczas pracujące jako samodzielne urządzenia zabezpieczeniowe. Urządzenia IED mają również kilka wbudowanych, nowych funkcji. Współpracują z licznikami inteligentnymi, sieciowymi przełącznikami sterującymi, starego typu przekaźnikami elektronicznymi, jak i mechanicznymi. Z racji kompleksowości nowych rozwiązań, w przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy urządzenia IED, jak nieudane wyłączenie danego ciągu zasilającego po wystąpieniu zwarcia lub przypadkowe wyłączenie zdrowej lini[...]

 Strona 1