Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Główka"

Dobór nośnika dla katalizatora do procesu otrzymywania glikolu propylenowego z glicerolu DOI:10.15199/62.2019.7.4


  W ostatnich latach na rynku chemicznym pojawiły się setki ton glicerolu, który jest produktem ubocznym procesu produkcji biodiesla. Dlatego ważne jest, aby znaleźć możliwość jego wykorzystania. Jedną z możliwości jest użycie glicerolu jako surowca do produkcji propano- 1,2-diolu (glikolu propylenowego), który jest cenną substancją chemiczną, szczególnie w jakości Farmakopei. Zastosowanie glicerolu do produkcji glikolu propylenowego jest zgodne z trendami "zielonej chemii". Metoda ta może konkurować z typową technologią produkcji glikolu propylenowego, która wykorzystuje surowiec petrochemiczny (propylen). Glicerol od dawna przyciąga uwagę wielu badaczy i technologów, ze względu na jego całkowitą biodegradowalność, bezpośrednie pochodzenie z przerobu surowców odnawialnych i szerokie możliwości chemicznego wykorzystania. Dodatkowym atutem tego surowca jest stosunkowo niska cena, która wynika z jego dużych nadwyżek na rynku. Ma to związek ze zwiększeniem produkcji biopaliw, które stanowią coraz większą konkurencję dla paliw wytwarzanych z surowców petrochemicznych. Produktem ubocznym jest glicerol powstającym w reakcji transestryfikacji olejów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z alkoholem metylowym lub etylowym. Przyjmuje się, że na ok. 1 t biopaliw otrzymuje się 100 kg surowego glicerolu1). Istnieje potrzeba zagospodarowania odpadowego glicerolu w celu poprawy opłacalności produkcji biodiesla. Jednym z kierunków chemicznego przetwarzania glicerolu jest otrzymywanie glikolu 1,2-propylenowego1-4). Glikol 1,2-propylenowy jest bezbarwną cieczą o charakterystycznych właściwościach. Jest związkiem bezpiecznym, nietoksycznym, o wysokiej biodegradowalności. To sprawia, że chętnie 1058 98/7(2019) Mgr inż. Józef LACH w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest starszym specjalistą chemikiem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Sp[...]

Oznaczenie stabilności fazy aktywnej heterogenicznego katalizatora miedziowego stosowanego w procesie hydrogenolizy glicerolu do glikolu propylenowego DOI:10.15199/62.2019.11.7


  W ostatnich latach na rynku chemicznym występuje nadpodaż glicerolu, który jest produktem ubocznym w procesie produkcji biodiesla1). Jest to cenny produkt o bardzo szerokim zastosowaniu i opracowanie efektywnych kierunków jego zagospodarowania ma kluczowe znaczenie, w tym również dla efektywności wytwarzania biodiesla2-4). Jedną z możliwych dróg efektywnego wykorzystania glicerolu jest produkcja propano-1,2-diolu (glikolu 1,2-propylenowego), który jest bardzo pożądanym produktem. Zastosowanie glicerolu do produkcji propano-1,2-diolu jest zgodne z zasadami "zielonej chemii". Metoda ta skutecznie konkuruje ze stosowaną technologią produkcji, wykorzy98/ 11(2019) 1735 Mgr inż. Przemysław BOBERSKI w roku 2017 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje jako specjalista chemik w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - materiały i substancje specjalnego przeznaczenia. Mgr inż. Jan WÓJCIK w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Procesów Ciśnieniowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Specjalność - technologie bazujące na surowcach odnawialnych, procesy wodorowe. stującą propylen pochodzenia petrochemicznego, który przekształca się w tlenek propylenu, a następnie w glikol propylenowy5, 6). Glikol 1,2-propylenowy jest jednym z chemikaliów przyjaznych dla środowiska. Jest to organiczny związek chemiczny należący do grupy alkoholi dihydroksylowych. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Niektóre typowe zastosowania glikolu propylenowego obejmują nienasycone żywice poliestrowe, płyny chłodnicze, farmaceutyki, żywność, detergenty oraz środki higieny osobistej6). Stabilność katalizatora jest jedną z jego podstawowych cech decydujących o [...]

 Strona 1