Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Izdebska-Podsiadły"

BADANIA I ROZWÓJ: Wpływ parametrów pracy aktywatora plazmowego na poprawę zwilżalności folii PLA DOI:10.15199/42.2017.10.1


  The influence of the operating parameters of the plasma activator on improvement of PLA film wettability Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów pracy niskociśnieniowego aktywatora plazmowego na poprawę zwilżalności folii polilaktydowej. Zbadano wpływ ciśnienia (40, 50 i 60 Pa), rodzaju gazu użytego podczas aktywacji (Ar i O2) oraz czasu trwania procesu aktywacji (1, 2, 4, 6, 8 i 10 minut) na kąt zwilżania wodą oraz swobodną energię powierzchniową i jej składowe polarną i dyspersyjną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że bez względu na parametry pracy aktywatora uzyskano znaczną poprawę zwilżalności folii PLA. Największą hydrofilowością charakteryzowały się próbki modyfikowane przy najniższych użytych wartościach ciśnienia i najkrótszym czasie oddziaływania plazmowego dla aktywacji z użyciem argonu oraz przy nieznacznie wyższym ciśnieniu (50 Pa) i wydłużonym do 2 minut czasie aktywacji dla plazmy z użyciem tlenu. Abstract: The aim of this study was to determine the influence of selected operating parameters of a low-pressure plasma activator on the improvement of wettability of polylactide film. The effects of pressure (40, 50 and 60 Pa), the type of gas used during plasma treatment (Ar and O2) and the activation time (1, 2, 4, 6, 8 and 10 minutes) on the water contact angle, as well as the values of surface free energy and its polar and dispersion components were investigated. As a result of the conducted investigations, it was found that a significant improvement in PLA film wettability was achieved irrespective of the operating parameters of the activator. Samples modified with argon plasma at the lowest pressure and shortest treatment time, and samples treated with oxygen plasma at slightly higher pressure (50 Pa) and longer activation time were characterized by the highest hydrophilicity in this study. 1. Wstęp Polimery mają szerokie zastosowanie w opakowalnictwie, budownictwie, rolnictwie, transporcie, [...]

Wpływ parametrów procesu foliowania na zimno na jakość nadruku DOI:10.15199/42.2016.10.2


  1. Wstęp Walory estetyczne nadruku często decydują o wyborze danego produktu przez konsumenta. Opakowanie niejednokrotnie jest "niemym sprzedawcą", dlatego też dodatkowe efekty wizualne, jakie możemy uzyskać dzięki różnym technikom zdobienia, odgrywają dużą rolę. Uszlachetnianie nadruków polega na pokryciu podłoża drukowego różnymi substancjami lub materiałami w celu zwiększenia jego estetyki, uzyskania nowych, oryginalnych efektów lub poprawienia jego odporności na czynniki mechaniczne i substancje chemiczne. Powszechnie stosowanymi technikami uszlachetniania nadruków są: lakierowanie, laminowanie (foliowanie), foliowanie na zimno (cold stamping), foliowanie na gorąco (hot stamping), tłoczenie [5, 9, 12]. Foliowanie na zimno, tzw. cold stamping jest odmianą techniki drukowania, gdzie w zespole drukującym zamiast farby drukarskiej na podłoże nanosi się warstwę kleju. Następnie podłoże drukowe jest łączone ze specjalną barwną folią. W wyniku docisku warstwa barwiąca z folii łączy się z podłożem w miejscach, gdzie był naniesiony uprzednio klej. Zastosowanie mają dwie techniki drukowania: fleksograficzna i offsetowa [1, 6, 8]. Foliowanie na zimno jest stosowane do uszlachetniania wydruków, znakowania oraz zabezpieczenia produktu (folie holograficzne). Jest głównie używane na etykietach produktów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych [10]. Szczegółowo zastosowanie, wady i zalety foliowania na zimno opisano w publikacjach [2, 4, 10, 11]. Głównymi parametrami decydującymi o jakości nadruku wykonanego w technologii foliowania na zimno są:  rodzaj stosowanych materiałów: - podłoża drukowego, - folii, - kleju;  gramatura naniesionej na podłoże warstwy kleju, która przez dostawców materiałów jest zalecana standardowo od 3 do 10 g/m2 w zależności od rodzaju podłoża drukowego;  sposób utrwalania kleju wynikający ze specyfikacji lamp UV i ich odległości;  prędkość drukowania, która ze względu na optymalizacj[...]

Do Koleżanek i Kolegów Sztuki Drukarskiej w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej przedstawiamy Państwu najnowsze informacje i ustalenia dotyczące sposobu organizacji uroczystości. W dniach 4-6 października 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych (były Instytut Poligrafii) będzie obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia specjalistów na poziomie wyższym,[...]

 Strona 1