Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Frymus"

Prefabrykowane budynki halowe DOI:


  Za zastosowaniemprefabrykatówdowznoszenia hal przemysłowych przemawia szybkośćmontażu, jakość elementów prefabrykowanych, duża rozpiętość, którąmożna osiągnąć,wykorzystując konstrukcje sprężone, a także uniezależnienie robót betoniarskich odwarunkówpogodowych.Warto podkreślić, że prefabrykowane elementy konstrukcji halimogą charakteryzować się odpornością ogniową: R60; R90; R120; R180; R240. Projektowanie Wfirmie Consolis każda hala projektowana jest indywidualnie (pod konkretny projekt). Pozwala to na swobodną realizację wizji inwestora i dopasowanie obiektu do konkretnych potrzeb, np. technologii produkcji. Prefabrykacja umożliwia zastosowanie betonów architektonicznych - barwionych w masie, o konkretnej strukturze i wzorze.[...]

Prefabrykowane parkingi wielopoziomowe DOI:


  Obecnie w miejskiej przestrzeni coraz częściej można spotkać parkingi wielopoziomowe, nie tylko przylegające do innych budynków, jak galerie handlowe czy biura, ale również jako samodzielne obiekty. Ich konstrukcjamoże byćwykonana w różnej technologii, tj. żelbetowej prefabrykowanej (fotografia 1), żelbetowej monolitycznej, stalowej. Projektowanie W przypadku projektowania parkingów wielopoziomowych należy rozważyć następujące czynniki: ● konstrukcyjne: wybór materiału, specyficzne warunki środowiska i klasę ekspozycji, warunki gruntowo-wodne, obciążenia użytkowe i klimatyczne; ● środowiskowe: relacje między parkingiem a otoczeniem budynku, ochronę przed hałasem, spalinami, środkami czyszczącymi i odladzającymi itp.; &#[...]

 Strona 1