Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anżelina MAREK"

Wpływ parametrów obciążeń cieplno-mechanicznych na procesy lokalnego odkształcenia w wybranym elemencie DOI:10.15199/24.2017.8.3


  Wstęp. Jednym z podstawowych czynników decydu􀀐 jących o wytrzymałości i trwałości elementów urządzeń, w tym urządzeń energetycznych jest oddziaływanie karbu. W miejscach ich występowania występuje bowiem spię􀀐 trzenie naprężeń, a naprężenia przyjmują wartości znacz􀀐 nie większe od obliczonych wartości nominalnych [1-4]. Standardowe procedury obliczeń wytrzymałościowych ele􀀐 mentów pracujących w energetyce uwzględniają efekt spię􀀐 trzenia naprężenia w karbie geometrycznym wywołanego gradientem temperatury i ciśnieniem w instalacji (efekt spiętrzenia naprężenia na wewnętrznej krawędzi otworu) [5, 6]. Źródłem spiętrzenia ������������naprężeń mog􀄅ą����������������� być �������������również����� zmia􀀐􀀐􀀐􀀐 ny geometrii czy też różnice w właściwościach materiału, z którego zbudowany jest element instalacji energetycznej. Spiętrzenia naprężeń mogą być również konsekwencją pro􀀐 wadzonej obróbki plastycznej. Na niejednorodność materiału wpływa także obróbka cieplna czy cieplno-chemiczna. Niekiedy koncentracja na􀀐 prężeń spowodowana jest zarówno cechami geometryczny􀀐 mi jaki i niejednorodnym rozkładem struktury w objętości danego elem[...]

Trwałość wysokocyklowa stopów metali lekkich DOI:10.15199/24.2015.8.16


  Praca dotyczy badań zmęczenia wysokocyklowego przerabianych plastycznie stopów metali lekkich, mających zastosowanie między innymi w technice lotniczej. Przydatność stopów metali lekkich na elementy konstrukcyjne urządzeń determinowana jest, oprócz ich niskiej gęstości, także szeregiem korzystnych właściwości mechanicznych, a w przypa[...]

Porównanie właściwości stali X20CrMoV12.1 poddanej zmęczeniu cieplno-mechanicznemu w stanie wyjściowym i po eksploatacji DOI:10.15199/24.2016.8.10


  Comparison of properties of the X20CrMoV12.1 steel exposed to thermo-mechanical fatigue in the original and the post-operation state W pracy porównano właściwości zmęczeniowe stali X20CrMoV12.1 w stanie wyjściowym i po eksploatacji. Stwierdzono, że stal X20CrMoV12.1 po eksploatacji ma wyższą trwałość w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego niż ta sama stal w stanie wyjściowym. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym cykl temperatury jest zgodny w fazie z cyklem odkształcenia mechanicznego, jak i przypadku, gdy cykle te pozostają w fazach przeciwnych. Dokonano strukturalnej interpretacji zachowania się rozpatrywanych materiałów. Stwierdzono, że zróżnicowanie ich właściwości zmęczeniowych związane jest ze zmianami struktury wywołanymi długotrwałym oddziaływaniem podwyższonej temperatury. The article provides a discussion on a comparison of properties of the X20CrMoV12.1 steel in the initial state and in a state after many years of service. It has been found that, in the post-operation state the X20CrMoV12.1 steel is characterised by higher fatigue life compared to the same steel grade in the initial state. The foregoing applies to a case where the temperature cycle conforms with the mechanical strain cycle in the phase as well as to one where both these cycles remain in opposite phases. What has been provided is a structural interpretation of the behaviour displayed by both the materials examined. It has been established that diversification of their fatigue characteristics is related to c[...]

Behaviour of plain-woven glass-fiber reinforced polymer laminate plates during symmetrical bending on a circular support – Part I: Experimental evaluation DOI:10.15199/28.2018.3.4


  Glass fiber reinforced polymer (GFRP) laminates are increasingly being used as construction materials due to their favourable combination of high strength and low density. GFRP laminate parts are being used in industries such as: automotive [1, 2], maritime [3, 4] and construction [5, 6]. In aviation GFRP composites are being used in primary load-bearing structures [7, 8] and in plating of modern aircrafts [9]. GFRP laminates are often subjected to compound stress states in their use conditions and the parts made from GFRP take the shape of plates or shells [10, 11]. Nonetheless, most of mechanical tests that form the base for designing the above mentioned parts are tests that are conducted in a uniaxial tension or 3- or 4-point bending tests. The shape of components made of composite materials and the compound nature of the loads applied to these components [12] means that the results of the simple mechanical tests are not sufficient to assess the real objects in all cases. One of the possible loads on the shell-like elements is the interaction of the forces perpendicular to their surface as the result of contact with devices or objects in their surroundings, such interactions can be static or dynamic. A strength test that can imitate such a loading case is the symmetrical pressing of a spherical-shaped indenter into the surface of a composite material plate placed on a circular support (Fig. 1). Similar tests carried out under impact load conditions are used for plastic products and consist of impacting a specimen with a drop-weight (described in PN-EN744: 1997P). However, the tests only allow for the analysis of the state of the material after an impact of a certain energy. The indenter pressing test induces compound stress and a strain state in the material. Whereas in the case of static tensile tests, or simple bending tests, the value of the stress which exceeds the particular critical level causing the material to be des[...]

Behaviour of plain-woven glass-fiber reinforced polymer laminate plates during symmetrical bending on a circular support – Part II: Numerical analysis DOI:10.15199/28.2018.4.5


  1. INTRODUCTION A very useful tool for designing laminate structures for use in various constructions is the computer simulation of their behaviour under specific load applications [1, 2]. The finite element method (FEM) is mainly used for this purpose. However, precisely simulating the behaviour of laminates that are subjected to load is still causing many difficulties [3, 4]; it has become an essential part of the manufacturing process — especially for complicated and highloaded products [5, 6]. Over the last few years, many approaches have been developed for mechanical modelling of laminate elements [7, 8], both from the point of view of the laminate (material) itself [9, 10], and from the point of view of the applied stress state [11, 12]. One of the most effective is the non-linear FEM approach using the nine-node Lagrangian elements [13]. The study presents an attempt to assess the strength of the tested materials on the basis of computer modelling methods. A model was developed to analyse stress, strain, and displacement fields in multilayer laminates during the indenter-loading test. The test was performed within the former study entitled “Behaviour of Plain- Woven Glass-Fiber Reinforced Polymer Laminate Plates During Symmetrical Bending on a Circular Support - Part I: Experimental Evaluation" [14]. It should be noted that during the test, as the strength increased, the indenter-laminate plate contact surface area changed. Changes of this surface as a function of time or displacement are difficult to determine experimentally. However, it is possible to estimate its limit values at the beginning and at the end of the test. The axial force applied to the indenter decomposes on the contact surface with the laminate. The use of computer modelling in regard to the contact of the indenter with the plate surface appears to be the most precise method of determining the stress field in a material. The criteria for t[...]

 Strona 1