Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Skupień"

Statistical analysis of evaluation reproducibility of the area of MC phase's plane section in the MAR M509 cobalt superalloy

Czytaj za darmo! »

As a part of the research concerning evaluation of reproducibility of the size of selected structure elements of metallic materials (plane section area), a methodology was developed based on an analysis of data obtained through computer simulation with the use of normal, log-normal and uniform distributions. Next, the developed methodology was verified in relation to the measurements of MN ca[...]

Influence of solution heat treatment parameters on the quantity and morphology of M23C6 carbides in MAR M509 cobalt superalloy

Czytaj za darmo! »

The influence of solution heat treatment parameters on the morphology and number of M23C6 carbide precipitations in MAR M509 superalloy was analysed. It was found that M23C6 carbides in this alloy create together with a γ solid solution two morphologically different eutectics. The dissolution process of the first of them, characterized by a high compactness of the phases which create it,[...]

Złącza w prefabrykowanych konstrukcjach ścianowych DOI:10.15199/33.2018.02.10


  Prefabrykacja betonowa w Polsce przeżywa w ostatnich latach odrodzenie i powoli zwiększa swój udziałwrynku budowlanym.Dotyczy to przede wszystkim obiektów o konstrukcji szkieletowej. Fakt ten oznacza, że inwestorzy, projektanci i wykonawcy potrafią zidentyfikować zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystanie elementów wykonanych poza placem budowy.Wprzypadku obiektów wielkopłytowych w ostatniej dekadzie XXw. nastąpiławnaszymkraju zapaść, spowodowana powszechnymi opiniami o niskim standardzie tego budownictwa, połączonym z monotonnym wyglądem obiektów. Wniektórych krajach europejskich budynki wielkopłytowe cieszą się jednak nieustającą popularnością - jako przykładmożna podać Finlandię, gdzie wznosi się coraz bardziej komfortowe i wyróżniające się pod względem estetycznym osiedla mieszkaniowe. Należy podkreślić, że w przypadku obiektówo konstrukcji ścianowej do osiągnięcia zamierzonego celu, tj. dużej trwałości obiektu, estetyki oraz pracy zgodnie z założonymschematem- decydujące znaczenie ma odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie złączy między prefabrykatami. Rola połączeń w konstrukcji prefabrykowanej Kształtowanie iwymiarowanie połączeń jest jednym z najistotniejszych zagadnień w projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych, dlatego też ciągłej optymalizacji podlega przede wszystkimasortyment rozwiązań, który stanowił słaby punkt dawnej prefabrykacji [3]. Złącza powinny przede wszystkim zapewniać nośność w całym okresie przewidywanej trwałości, nie mniejszą niż nośność samego elementu. Gwarancja bezpieczeństwa konieczna jest nie tylko w przypadku przewidywanych warunków pracy konstrukcji, ale takżewsytuacjachwyjątkowych [6].Niezbędne jestwięc uzyskanie odpowiedniej ciągliwości złącza, umożliwiającej przenoszenie stosunkowo dużych odkształceń plastycznych bez utraty nośności, a także spełnianie wymagań bezpieczeństwa pożarowego wzakresie nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej, sprecyzowanychwWarunkach [...]

Ściany warstwowe - efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji DOI:10.15199/33.2017.04.06


  Streszczenie. Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Słowa kluczowe: beton prefabrykowany, ściany warstwowe, ściana typu sandwich.Prefabrykacja, ze względu na wiele zalet, pełni bardzo ważną rolę w budownictwie europejskim. WPolsce również nabiera coraz większego znaczenia, co wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania nowoczesnych linii technologicznych w połączeniu z zastosowaniem innowacyjnych materiałów. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy chętnie skłaniają się ku rozwiązaniom znacznie skracającym czas trwania inwestycji, które przy obecnym poziomie technologicznym są również atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne. Dobrym przykładem możliwości, jakie daje prefabrykacja, są ściany warstwowe typu sandwich. Typologiczny podział ścian Ściana to element konstrukcyjny, którego jeden z wymiarów (grubość) jest znaczniemniejszy od dwóch pozostałych, a główne obciążenia działają w płaszczyźnie środkowej. Ściany oprócz przenoszenia obciążeń stałych i zmiennych pełnią również funkcję izolacji akustycznej i termicznej, a także mogą stanowić bariery wydzielające strefy pożarowe - liczne wymagania w tej kwestii zawarte zostały w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5]. Stosowanie prefabrykatów warstwowych typu sandwich na ściany zewnętrzne jest bardzo efektywnym rozwiązaniem, które gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań przy minimalnym lub zerowym nakładzie prac dodatkowych w miejscu wbudowania. Z konstrukcyjnego punktu widzenia można wyróżnić trzy typy ścian: nośne, samonośne oraz osłonowe. Ściany nośne przenoszą całość obciążeń z elementów powiązanych na fundamenty. Ściany samonośne, które z główną konstrukc[...]

Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2017.04.08


  Wartykule omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zaprojektowania wieńców oraz styków podłużnych pomiędzy elementami stropowymi, istotnie wpływających na zapewnienie sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. Przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania i realizacji płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych, które pozwalają na zastosowanie tarczowego modelu pracy takich stropów. Słowa kluczowe: sztywność przestrzenna, tarczowa praca płyt stropowych, styki podłużne, wieńce.Projektowanie stropów prefabrykowanych nie może się sprowadzać jedynie do zaprojektowania (lub czasem tylko doboru) pojedynczego elementu prefabrykowanego. Projektant zobligowany jest do analizy pracy całej tarczy stropowej, jako układu elementów współpracujących ze sobą oraz oddziałujących na pozostałe części konstrukcji, którama za zadanie przenosić nie tylko obciążenia pionowe, ale również poziome. Ponadto tarcze stropowe mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu w przypadku wystąpienia obciążeń wyjątkowych. Sztywność przestrzenna obiektu Zagwarantowanie sztywności przestrzennej jest szczególnie ważne w przypadku szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych, ponieważ należy do najistotniejszych czynników decydujących o zapewnieniu bezpieczeństwa całego budynku. Projektanci najczęściej decydują się na stworzenie ustroju konstrukcyjnego, w którym siły poziome wywołane np. przez obciążenie wiatremprzenoszone są przez stropy na ściany usztywniające. Wybierając takie rozwiązanie, należy tak kształtować geometrię obiektu, aby środek ciężkości projektowanych elementów usztywniających znalazł się możliwie najbliżej wypadkowej działania sił poziomych (pozwala to na redukcję efektu skręcania budynku).Wpływ nieosiowego usytuowania ścian usztywniających przedstawiono schematycznie na rysunku 1. Innym sposobem zapewnien[...]

 Strona 1