Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szelągowska"

Charakterystyka przedsiębiorstw zagrożonych przejęciem w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2018.10.27


  Na łamach Przemysłu Chemicznego toczy się od lat dyskusja o charakterystyce ekonomicznej rynku chemicznego i jego uczestników1-5). Przejęcie przedsiębiorstwa przez innego właściciela jest wyzwaniem dla menadżera (zarządu), bo dalsze jego funkcjonowanie jest uzależnione od woli nowego właściciela. Stąd zarządy starają się nie dopuścić do wrogich przejęć. W szczególności do przejęć przez instytucje finansowe (najczęściej fundusze inwestycyjne), które po przejęciu reorganizują przedsiębiorstwa pod względem zarządzania finansowego, by następnie wyjść z inwestycji z ponadprzeciętnym zyskiem. Dlatego też pierwotnym celem takich instytucji są przedsiębiorstwa o pozytywnym zysku z działalności operacyjnej i dużych stratach netto, wynikających z błędnej struktury finansowania lub błędami w zarządzaniu daninami publicznymi (optymalizacja podatkowa). Celem pracy była identyfikacja charakterystyki PNP. Zidentyfikowanie czynników wpływających na zagrożenie przejęciem w przemyśle chemicznym stanowi podstawę do optymalizacji działalności zarządów. Schemat badania Dane Do analizy wykorzystano dane pobrane z bazy Banku [...]

 Strona 1