Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KAŁDOŃSKI"

Korelacyjne analizatory ditlenku azotu i metanu w oparciu o filtr interferencyjno-polaryzacyjny (CIPS)


  Metan i ditlenek azotu są bardzo ważnymi gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery i, pomimo istnienia wielu opracowanych metod pomiarowych [1-10], wciąż istnieje zapotrzebowanie na przenośne, zwarte i tanie przyrządy o wysokiej czułości, i przede wszystkim selektywności. Popularne, niedyspersyjne analizatory nie rozróżniają metanu od butanu i oznaczana jest całkowita zawartość węglowodorów. W warunkach miejskich jest to przyczyna fałszywych dodatnich alarmów na podwyższoną obecność metanu w powietrzu. Metan znajduje zastosowanie w technice, jako paliwo do silników, surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych i wielu innych związków organicznych oraz w przemyśle energetycznym, jako gaz opałowy. Metan stanowi też główny składnik gazu ziemnego (gaz kopalniany, błękitne paliwo). Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. W przyrodzie metan powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych, np. na bagnach, wysypiskach śmieci (biogaz, gaz błotny, wysypiskowy). Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla. Wobec tak wielu źródeł metanu, jego zastosowań technicznych, istotnego wpływu na środowisko, potrzeby monitorowania stężeń gazu w atmosferze stają się oczywiste. Metan występuje w powietrzu wydychanym przez ludzi mających problemy gastryczne i chorych na cukrzycę. Pojawia się więc kolejna ważna aplikacja detekcji niskich stężeń tego gazu. Do innych podstawowych zanieczyszczeń powietrza zalicza się tlenki azotu powstające w większości procesów spalania. Największe ilości tlenków azotu emitują duże elektrownie i silniki spalinowe środków transportu. Naturalnymi źródłami tlenków azotu znajdujących się w powietrzu atmosferycznym powstają głównie w wyniku zjawisk naturalnych w ilości około 1100 mln ton rocznie są: erupcje wulkanów, wyładowania elektryczne czy bakterie. Natomiast roczna emisja NO 2 wynikająca [...]

 Strona 1