Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ HANKUS"

Ocena stopnia zmęczenia drutów i liny stalowej z wykorzystaniem magnetycznej pamięci metalu MPM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono próbę wykorzystania w diagnostyce technicznej drutów i lin stalowych nowej metody, której podstawą jest efekt magnetycznej pamięci metalu MPM i naturalne namagnesowanie w magnetycznym polu Ziemi. Między magnetycznym wskaźnikiem zmęczenia (zużycia) m a liczbą cykli zmęczeniowych N, liczbą pęknięć drutów n i wydłużeniem liny istnieje znaczna zależność regresyjna. [...]

Badania statyczne lin stalowych z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące próby wykorzystania w badaniach lin stalowych, pracujących w warunkach obciążeń statycznych, nowej metody opartej na efekcie magnetycznej pamięci metalu mPm. Szeroki obszar zastosowania lin stalowych jest wynikiem różnego rodzaju ich zużycia, co zasadniczo wpływa na utrudnienie oszacowania aktualnego stanu liny, a bezpośrednio określenia aktualnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. The paper presents the results of tests on the sample used in studies of steel ropes working in conditions of static loads a new method based on the result of magnetic memory metal MPM. A broad area of steel wire ropes is the result of a different kind of consumption, which makes it substantially affect the impediment estimate the current state of the rope, [...]

 Strona 1