Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Kożuch"

Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)


  Opracowano nową metodę otrzymywania oligoestrów tereftalowych w reakcji chemicznej degradacji poli(tereftalanu etylenu) PET. Jako surowce zastosowano odpadowy PET, 2-etyloheksanol, kwasy dikarboksylowe o zróżnicowanej długości łańcucha oraz poliole. Otrzymane oligoestry analizowano w celu określenia ich struktury, stosując spektroskopię NMR, spektrometrię ESI-MS oraz chromatografię żelową GPC. �Pozwoliło to na dokładne poznanie struktury powstających produktów. W celu pełniejszego scharakteryzowania produktów syntezy wykonano również ich analizę termiczną (DSC, TGA). Dodatkowo przedstawiono wyniki badań, jakie uzyskano, stosując otrzymane oligoestry tereftalowe jako plastyfikatory PVC. Poly(ethylene terephthalate) was degraded by transestrification with oligoesters made by conversion of azelaic or adipic acid, glycerol, diethylene or dipropylene glycol and 2-ethylhexanol at 190-210oC to resp. oligoterephthalates used then as plasticizers of poly(vinyl chloride) (PVC). Use of the plasticizers resulted in an improvement of mech. properties of PVC. Poli(tereftalan etylenu) (PET) już jako odpad komunalny, zwłaszcza w dużych ilościach, jest "zmorą" wysypisk śmieci, na których zalega nie degradując, ze względu na wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne. Tym samym stanowi uciążliwe zanieaInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice; bPolitechnika Śląska, Gliwice Ewa Langera,*, Marta Lenartowicza, Justyna Kożucha, Sylwia Waśkiewiczb Synteza oligoestrów tereftalowych z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) Synthesis of terephthalic oligoesters from waste poly(ethylene terephthalate) Mgr inż. Marta LENARTOWICZ w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2009 r. pracuje na stanowisku technologa w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach, w [...]

 Strona 1