Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Joanna WYSZKOWSKA"

Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości a układ nerwowy - przegląd aktualnych wyników badań

Czytaj za darmo! »

Działanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (ELF - EMF) na żywe organizmy jest aktualnie szeroko dyskutowanym problemem omawianym w wielu publikacjach. Mimo tego, że istnieje wiele danych dotyczących tego tematu, nie dają one jednak jednoznacznej odpowiedzi czy wpływ ELF - EM jest szkodliwy czy nie. Praca stanowi przegląd wybranych pozycji ze specjalistycznej literatury i pokazuje jak szerokie spektrum czynności organizmu wpływ pola może dotyczyć. Abstract. Influence of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field (ELF-EMF) on organisms is widely discussed. Many papers appeared where effects of ELF-EMF has been studied however they do not answer the question: does ELF-EMF exposure lead to adverse health effect or not? The aim of this short review is to show how many o[...]

Electromagnetic Fields and Neurodegenerative Diseases DOI:10.15199/48.2019.01.33

Czytaj za darmo! »

The increasing number of artificial sources of electromagnetic fields (EMFs) raises concern about its impact on human health. Beside many beneficial and therapeutic applications of EMFs [1], there are more and more publications describing the unfavourable effect of the EMFs exposure on humans and mostly pointing on the deterioration of well-being, disruption of the nervous system functions or the cancer occurrence. Recently, there have also appeared articles indicating the relationship between the higher incidence of neurodegenerative diseases and the increased exposure to EMFs [2]-[4]. However, the published results are not unequivocal and often contradictory. Researchers try to define a mechanism that could explain the impact of EMFs exposure on the increased incidence of neurodegenerative diseases, suggesting the participation of, among others, oxidative stress. Nevertheless, further research is needed to thoroughly explain the mechanism of action of the EM field on the central nervous system and to explain the potential relationship with neurodegenerative diseases. In this paper, neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD), Parkinson's disease (PD), amyotrophic lateral sclerosis (ALT) and multiple sclerosis (MS) will be briefly presented. Next, the relationship between the incidence of neurodegenerative diseases and the EMFs exposure will be discussed. Also an examples of usage of EM fields in the treatment of neurodegenerative diseases will be described at the end. A brief description of neurodegenerative diseases Neurodegeneration is the progressive loss of structure or function of neurons, including death of neurons. There are several hundred neurodegenerative diseases (NDD), and the main difficulty in their classification lies in the fact that their symptoms may coincide with each other. An additional issue in the classification of neurodegenerative diseases is the fact that in many neurodegenerativ[...]

Electromagnetic Fields and Colony Collapse Disorder of the Honeybee DOI:10.15199/48.2019.01.35

Czytaj za darmo! »

Honey bees (Apis mellifera L.) are the most important pollinators of many agricultural crops worldwide. The abrupt decline in pollinator abundance and diversity is not only a conservation issue but also a threat to crop pollination. This problem is one of the most popular among recently conducted studies. Theories involving mites, pesticides, global warming, and genetically modified crops, have been proposed, but all have drawbacks. Another possible cause of that phenomenon is the development of telecommunications technology and the increasing number of electromagnetic field sources [1-4]. It is assumed the electromagnetic fields (EMFs) interfere with bees' navigation systems, preventing the home-loving species from finding their way back to their hives. Colony Collapse Disorder (CCD) occurs when a hive's inhabitants suddenly disappear, leaving only queens, eggs and a few immature workers. The vanished bees are never found but are thought to die singly, far from home [2]. As with many other eusocial animals, honeybees have a fascinating ability to sense the Earth magnetic field and use it for the spatial orientation. The presence of organized magnetic nanoparticles in bee bodies is well documented and indicated as a possible magnetic detector [5-14]. Magnetoreception is applied by bees, during their waggle dances [15]. This kind of communicative dance is performed by bees in the hive’s interior, in complete darkness, to inform other workers about potential food sources. In swarming colonies, dances provide information regarding the new nest location, and when to move in. The honeybees have a sensitivity to the Earth’s magnetic field poles and lines, and they use the information about the location and orientation of the hive entrance relative to the direction of the EMF force lines. Many experimental data confirm a spatial orientation loss and behavioural disturbances in the honeybee colonies, whose location and[...]

UKŁADY EKSPOZYCYJNE PEM W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.100


  W pracy przedstawiono analizę układów przeznaczonych do ekspozycji na pole elektromagnetyczne w badaniach bioelektromagnetycznych. Zaprezentowano układy do generacji pola magnetycznego niskich częstotliwości, antenę do układu ekspozycyjnego w zakresie częstotliwości stosowanych w telefonii komórkowej (pasmo 1800MHz) oraz propozycję układu do kompleksowej ekspozycji na promieniowanie radiotelefonów doręcznych. Przedstawiono metody wyznaczania wartości referencyjnej oraz niejednorodności PEM. Słowa kluczowe: PEM, układy ekspozycyjne, badania biomedyczne 1. WSTĘP Zainteresowanie naukowców oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy wynika z wciąż nie do końca wyjaśnionych mechanizmów i skutków interakcji PEM z materią biologiczną.. Doświadczenia i ich wyniki mogą przyczynić się do lepszej ochrony przed potencjalnymi skutkami negatywnymi lub pozwolić na wykorzystanie pozytywnych efektów tych oddziaływań w terapii. Jedną z metod takich badań są badania epidemiologiczne grup eksponowanych na PEM w miejscach zamieszkania lub środowisku pracy. Drugim rodzajem są badania laboratoryjne, w których obiekty poddaje się oddziaływaniu PEM w warunkach kontrolowanych. Mimo ogromnej liczby publikacji dotyczących biologicznych efektów ekspozycji w polu elektromagnetycznym, trudno jest na ich podstawie wyciągnąć jednoznaczne wnioski dotyczące efektów interakcji PEM z organizmami. Uzyskiwane wyniki często nie korespondują ze sobą lub są wręcz przeciwstawne. Jednym z powodów takiej sytuacji są niepowtarzalne warunki eksperymentów, co z kolei może wynikać z niepełnego opisu metodyki lub błędnej oceny warunków ekspozycji. W pracy przedstawiono analizę układów ekspozycyjnych na pole o dominującej składowej magnetycznej niskiej częstotliwości (częstotliwości przemysłowe) oraz PEM z zakresu mikrofal (pasma telefonii komórkowej). Zaproponowano również sposób i kryteria doboru i opisu stosowanych emiterów. 2. UKŁAD EKSPOZYCYJNY P[...]

Arbelos Theory in Electrical Engineering DOI:10.15199/48.2019.03.20

Czytaj za darmo! »

Arbelos is a plane figure bounded by three pairwise tangent semicircles whose centers are lying on the same line (Fig.1). Fig. 1 Arbelos. It has been known since ancient times. According to Book of Lemmas [1], Archimedes of Syracuse gave the name to the figure and formulated a number of propositions concerning it. Nowadays we can only speculate whether ancient Greek mathematicians investigated arbelos for practical reasons or just for its astounding geometric properties. Even in the twentieth century new results in the subject were obtained (see e.g. [2], [3], [4] and [6]). We briefly discuss basic properties of arbelos and its analogues, finally we consider an idea concerning application of arbelos and elliptic arbelos in indentifying assymetries in electrical circuits. "What Archimeds called an [...]

 Strona 1