Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Knozowski"

Elektrolity stosowane w kondensatorach elektrochemicznych DOI:10.15199/62.2019.3.14


  Elektrolity stanowią część urządzeń magazynujących i konwertujących energię, takich jak ogniwa galwaniczne, kondensatory elektrochemiczne czy ogniwa paliwowe. Rolą elektrolitu jest umożliwienie przepływu jonów pomiędzy elektrodami. Ograniczenia w migracji jonów pomiędzy elektrodami wpływają na zmniejszenie wydajności reakcji elektrodowych, a co za tym idzie zmniejszenie efektywności pracy tych urządzeń. Sprawne i wydajne konwertowanie i gromadzenie energii to kluczowe kwestie współczesnego świata. Kondensatory elektrochemiczne są jednymi z najbardziej obiecujących urządzeń do magazynowania energii, ze względu na ich pożądane właściwości, takie jak wysoka moc, długi czas życia, duża stabilność w czasie wielokrotnych cykli ładowania/rozładowania i bezpieczeństwo oraz proekologiczność1).Na tle innych urządzeń (wykres Ragone’a, rys. 1) kondensatory elektrochemiczne plasują się pomiędzy kondensatorami elektrolitycznymi (duża moc, mała ilość gromadzonej energii) a bateriami (duża gęstość energii, relatywnie niska moc). Kondensatory elektrochemiczne są zbudowane z elektrody dodatniej i ujemnej, separatora oraz elektrolitu5). Zasada działania kondensatorów elektrochemicznych opiera się głównie na (i) tworzeniu podwójnej warstwy elektrycznej i (ii) reakcjach pseudopojemnościowych1, 3, 6-8). Niezależnie od sposobu działania główny wpływ na pracę kondensatora elektrochemicznego ma odpowiedni dobór elektrod oraz elektrolitu. Większość prac przeglądowych skupia się głównie na materiałach elektrodowych3,5, 7, 9), co jest bezpośrednio związane z większą liczbą prac badawczych dotyczących takich materiałów (wg Web of Science Database w ostatnich latach dwa razy więcej publikacji dotyczyło materiałów elektrodowych niż elektrolitów). Niemniej jednak, Fig. 1. Ragone plot1-4) Rys.1. Wykres Ragone’a1-4) 430 98/3(2019) Prof. dr hab. EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, prof. nadzw. PG. Fizyk, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Polite[...]

 Strona 1