Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Pilarski"

Badania izolacyjności cieplnej płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną DOI:10.15199/33.2015.11.13


  W artykule podano aktualne wymagania wynikające z przepisów technicznych oraz metody badania współczynnika przenikania ciepła z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną. Słowa kluczowe: płyty warstwowe, okładzina perforowana, izolacyjność cieplna, współczynnik przenikania ciepła, obliczenia, badania.Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wyznacza szczególne cele, a mianowicie do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, a także działowe oraz przekrycia dachowe wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym mogą charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną znacznie ograniczającą straty ciepła przez przenikanie. Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym składające się z dwóch okładzin z blachy stalowej mogą mieć również jedną okładzinę perforowaną, w celu zapewnienia lepszej absorpcji i tłumienia dźwięku, a w efekcie lepszej izolacyjności akustycznej. Perforacja okładzin metalowych stanowi 30 - 35% całej powierzchni okładziny płyty warstwowej. Okładziny te wykonane są zazwyczaj z blachy stalowej grubości 0,5 mm pokrytej powłokami metalicznymi oraz organicznymi, natomiast rdzeń płyt zazwyczaj stanowi wełna mineralna, styropian, polistyren ekstrudowany XPS, pianka poliuretanowa PUR/PIR bądź pianka fenolowa PF. Wartość współczynnika przenikania ciepła wyrobów oblicza się zgodnie z normą PN-EN 14509:2010, ale norma ta nie odnosi się wprost do płyt warstwowych z jedną okładziną perforowaną. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków 1 stycznia [...]

Izolacje refleksyjne w przegrodach budowlanych DOI:10.15199/33.2016.04.26


  W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie izolacji refleksyjnej w połączeniu z tradycyjnymi metodami izolacji przegród budowlanych, w odniesieniu do aktualnych wymagań wartości współczynnika przenikania ciepła U.Wyniki przeprowadzonych obliczeń przegród budowlanych wskazują na potrzebę łączenia tradycyjnychmateriałów izolacyjnych z izolacjami refleksyjnymi. Może to być jeden z kierunków uzyskania dobrych właściwości izolacyjnych przegród budowlanych bez znacznego zwiększania ich grubości. Słowa kluczowe: izolacja refleksyjna, przegroda budowlana, ściana, dach, obliczenia.Refleksyjne izolacje termiczne zwane też termoizolacjami refleksyjnymi wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego. Mogą być powszechnie wykorzystywane w przegrodach budowlanych, w których występuje pustka powietrzna, np.wkonstrukcjach dachowychmiędzy krokwiami oraz w lekkim budownictwie szkieletowym. Szczelina nieruchomego powietrza zapewnia prawidłowe parametry odbicia, a przy okazji stanowi dodatkową warstwę izolacyjną. W izolacjach refleksyjnych warstwy między ekranami refleksyjnymi mogą być z folii bąbelkowej lub pianki z tworzywa sztucznego. Wostatnich latach, wraz z tradycyjnymi materiałami do izolacji cieplnej przegród, coraz częściej stosuje się dodatkowo izolacje refleksyjne (folie termoizolacyjne).Warto podkreślić, że w warunkach eksploatacji obiektu o przepływie ciepła przez jeg[...]

 Strona 1