Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF ŚLEZIONA"

Metody wzmacniania laminatów polimerowo-włóknistych w kierunku translaminarnym

Czytaj za darmo! »

Wielowarstwowe kompozyty włókniste o osnowie polimerowej (laminaty) są szeroko stosowane w konstrukcjach, w których wymagana jest jednocześnie wysoka wytrzymałość mechaniczna i możliwie najmniejsza masa. Jedną z głównych wad tego typu materiałów jest niska wytrzymałość w kierunku prostopadłym do ułożenia warstw zbrojenia (translaminarnym), powodowana przez brak zbrojenia w tymże kierunku. Ob[...]

Modyfikacja kleju na bazie żywicy poliestrowej rozdrobnionymi odpadami kompozytowymi

Czytaj za darmo! »

Metoda łączenia, jaką jest klejenie, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu obiektów, które muszą być wykonane z kompozytów, zwłaszcza w przypadku uzyskania lekkich konstrukcji. Kleje dostarczają rozwiązań montażu elementów w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, morskim i wielu innych [1÷4]. Ze względu na coraz lepsze właściwości tworzyw klejących oraz wiele zalet połączeń klejowych, przewiduje s[...]

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE KOMPOZYTÓW O OSNOWIE SREBRA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zależnościami temperaturowymi oporu elektrycznego materiałów kompozytowych. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że dodanie dodatków stopowych Mg, Si, do srebra zwiększa oporność elektryczną właściwą metalicznej osnowy. Wprowadzenie zbrojenia w postaci ceramicznych cząstek węglika krzemu, tlenku aluminium lub węgla szklistego w ilości około 11 % objętościowych,[...]

Electrical and thermal properties of silver alloy-based composites

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of the researches on temperature dependencies of composite materials' electrical resistance. It has been shown that incorporation of such alloying additions as Mg or Si into silver enhances electrical resistivity of a metallic matrix. The addition of 11 vol.-% reinforcement in the form of SiC or Al2O3 ceramic particles, or of glassy carbon, entails a slight in[...]

 Strona 1  Następna strona »