Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Oleksik"

Microwave-assisted organic synthesis Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.934


  A review, with 51 refs., of chem. reactions carried out in microwave field. Przedstawiono przegląd wybranych zastosowań promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego jako źródła ciepła w syntezie organicznej stało się jednym z najpopularniejszych tematów publikacji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, co widać doskonale na rys. 1. Pierwsze przykłady zastosowania promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej MAOS (microwave-assisted organic synthesis) zostały opisane w literaturze stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1986 r.2, 3), ale już pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. zostały opisane pierwsze syntezy w polu promieniowania mikrofalowego bez użycia rozpuszczalników4- 8) (rys. 2). Od tego czasu naukowcy zajmujący się chemią organiczną, nanotechnologią, biochemią i farmacją zaczęli masowo wykorzystywać mikrofale jako źródło ciepła, odkrywając korzyści wynikające z ich zastosowania, takie jak skrócenie czasu reakcji i zwiększenie wydajności w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego, zwiększenie czystości otrzymywanych produktów, ograniczenie reakcji niepożądanych, wyeliminowanie stosowania rozpuszczalników lub w końcu poznanie zupełnie nowych dróg syntez, niemożliwych do przeprowadzania z wykorzystaniem metod klasycznych. Mechanizm działania mikrofal i zalety ich zastosowania w syntezie organicznej zostały przedstawione w pracy10). Najczęściej wykorzystującym mikrofale przemysłem jest przemysł farmaceutyczny. Niewielkie szarże produkcyjne, wieloetapowe syntezy i ekstremalnie wysokie wymagania co do czystości produktu są idealnym polem do eksperymentowania z nowymi technikami i technologiami, w tym z mikrofalami. Fig. 1. Increase inumber of publications on use of the microwave irradiation in organic synthesis in 1986-2013 found as microwave synthesis in1) Rys. 1. Wzrost liczby publikacji dotyczących zastosowania promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej [...]

Środki Smarowe 2017 DOI:


  W dniach 10-12 maja 2017 r. w hotelu "Krynica" w Krynicy-Zdrój odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Środki Smarowe 2017" zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC Polska. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących 40 firm z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele przemysłu środków smarowych, instytucji naukowych prowadzących prace naukowe i badawczo-rozwojowe oraz firm oferujących aparaturę naukową i pomiarową. Znaczna część przedstawicieli przemysłu reprezentowała międzynarodowe koncerny, wiodące na europejskim i światowym rynku środków smarnych. Otwarcia Konferencji i powitania gości dokonała Pani mgr inż. Wiesława Urzędowska, zastępca dyrektora ds. technologii nafty INiG-PIB. Przypomniała ona historię i cele Konferencji oraz podziękowała tegorocznym sponsorom i patronom za wsparcie tego wydarzenia. Pierwszą sesję rozpoczął Pan Bogdan Pawlicki referatem pt. "Wykorzystanie instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych do produkcji wyższych grup olejów bazowych". W Zakładzie Jedlicze Orlen Południe SA prowadzone są procesy regeneracji olejów odpadowych z wykorzystaniem procesów destylacji pod głęboką próżnią oraz katalitycznego uwodornienia w kierunku produkcji olejów bazowych. Parametry otrzymanych tą metodą olejów bazowych spełniają podstawowe wymagania olejów bazowych grupy II wg klasyfikacji API. Następnie prelegent omówił sposób produkcji olejów bazowych grupy II wg API z surowca uzyskanego w procesie hydrokrakingu oraz przedstawił parametry olejów bazowych otrzymanych tą metodą w próbie przemysłowej w instalacji do regeneracji olejów odpadowych w Zakładzie Jedlicze Orlen Południe SA. Parametry olejów bazowych uzyskanych podczas tej próby również spełniają kryteria olejów bazowych grupy II wg API, ponadto proces ten pozwala na zwiększenie zawartości węglowod[...]

 Strona 1