Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Panek"

Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2015.3.11


  Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzowano pod kątem składu mineralnego i tekstury oraz zbadano ich właściwości adsorpcyjne względem popularnych paliw silnikowych. Zeolity syntetyczne z popiołów lotnych wykazały większe pojemności sorpcyjne względem tych paliw niż klinoptilolit i adsorbent firmy Damolin. Ropa naftowa oraz produkty ropopochodne niepodważalnie stanowią w dzisiejszym świecie jedno z najważniejszych źródeł energii. Wydobywanie, transport, magazynowanie, jak również eksploatacja ropy naftowej i jej produktów wiążą się z ryzykiem przedostania się tych substancji do środowiska. W konsekwencji może to doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego, dotkliwych strat ekologicznych oraz ekonomicznych1-3). Szczególnie niebezpieczne w skutkach są wycieki ropy naftowej lub jej produktów olejowych z tankowców i cystern transportowych. Zdarzenia takie powodują przedostanie się do środowiska bardzo dużych ilości substancji niebezpiecznych, Politechnika Lubelska Lidia Bandura, Małgorzata Franus, Rafał Panek, Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus* Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Charakterystyka zeolitów i ich zastosowanie jako adsorbentów substancji ropopochodnych DOI: 10.15199/62.2015.3.11 Dr inż. Małgorzata FRANUS w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH w Krakowie. Pracuje na stanowisku [...]

 Strona 1