Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Pociecha"

Wpływ kompresji postaci leku na uwalnianie substancji czynnej DOI:10.15199/62.2018.4.5


  Zasługą farmaceutów jest formowanie leków w postać tabletek. Produkcja leku może odbywać się na różne sposoby, jednak w każdym z tych procesów produkcji istotne jest to, aby stworzyć lek o jak najlepszej postaci1). Produkt leczniczy musi charakteryzować się odpowiednią jakością, która jest gwarancją bezpieczeństwa podczas stosowania oraz zapewnia skuteczność działania. Jakość leków determinowana jest również przez takie kryteria, jak identyczność, czystość, ilość substancji czynnej, szybkość i miejsce jej uwalniania oraz stosowalność określona przez farmakopeę2, 3). Trudności w poszukiwaniu nowych i zarazem bezpiecznych substancji czynnych, a tym samym wymagania stawiane przez organy zajmujące się bezpieczeństwem zażywanych leków, sprawiają, że w celu poprawy farmakoterapii modyfikuje się technologię dotyczącą postaci leku. Badanie postaci leku jest idealnym instrumentem optymalizacji4-6) farmakoterapii, która może być realizowana z wykorzystaniem obecnych na rynku substancji aktywnych. Zastosowanie właściwych substancji pomocniczych lub użycie stosownego procesu technologicznego umożliwia modyfikowanie uwalniania substancji czynnej z postaci leku. Pozwala to na otrzymanie leków o działaniu szybkim i jednocześnie długotrwałym7). Na uwalnianie substancji czynnej z leku mają wpływ m.in. takie czynniki, jak temperatura, pH oraz wykorzystywana metoda8), a także stopień kompresji tabletek, czyli parametr technologiczny, który bezpośrednio wpływa na ich twardość. Wpływ ten był przedmiotem przeprowadzonych[...]

 Strona 1